เป็นมนุษย์หรือเป็นคน


คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด

เสียงอ่านโดย
คุณสุธีรา จากจังหวัดนครราชสีมา
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน