อสุภะกรรมฐาน

กระทู้: อสุภะกรรมฐาน

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:

  '''''''''ทุกชีวิตทุกคนไม่ว่ายากดีมีจน โง่ฉลาด ร่ำรวย หล่อสวยหรือขี้เหร่...
  ก้อเท่านี้เองในร่างกายอันยาววาหนาคืบ ปรุงแต่งขึ้นเป็นขันข์5 เวลาตายแล้วใครๆก็ไม่ปรารถนา
  ให้รู้ไว้ว่านี่แหละเครื่องในของคนเรา...
  ฉะนั้นเมื่อมีลมหายใจอยู่จงทำความดีไว้มากๆอย่ามัวแต่(หลงรูปความหล่อสวย หยิ่งยะโสโอหัง)เที่ยวอิจฉาตาร้อนทำลายกันอยู่เลยคร้าบท่านทั้งหลาย'''''''''


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *


   
 2. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:

  การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยาก การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นการยาก การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก เพราะฉะนั้นอย่าประมาทกับชีวิต ...
  เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา เกิดแล้วตายเลยก็มี ไม่ว่า เด็ก หนุ่ม สาว ไม่เว้น จากความตาย ทั้งนั้น ท่องให้ขึ้นใจ ว่า ตายแน่ ตายแน่ .. ถ้ายังมัวเมาหลงความประมาทว่าตัวเองยังไม่ตาย หรือว่ายังไม่แก่ ก็จะพบกับความตายอย่างประมาทเช่นภาพ ล้ออยู่ดีๆ ก็มุดเข้านอน ...
  วาระสุดท้ายแห่งพระศาสดายังตรัสเตือนไว้ซึ่งความประมาท
  “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ”


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *


   
 3. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:


  ซากกายนี้หาสาระไม่ได้ เมื่อถึงกำหนดก็ต้องทิ้งไป มีเพียงแต่ จิต ที่สามารถบันทึกทุกสิ่งไว้ได้ จงเลือกทำแต่สิ่งที่มีสาระเถิด /// "ชีวิตหลังความตายไม่มีการต่อรองได้ หากบุญมากก็ไปสวรรค์ในชั้นที่เหมาะกับแรงกุศลของตนเท่านั้น จะขอความเป็นทิพย์แห่งสวรรค์ที่มากหรือน้อยกว่านั้นไม่ได้ และหากแรงบาปมากก็ต้องไปนรกขุมต่างๆ ตามแรงกรรมของตนซึ่งเต็มไปด้วย ทุกข์ กับ ร้อนเท่านั้น จะขอต่อรองพักยกความทุกข์ร้อนทรมาณเพียง ช้างกระพือหู งูแลบลิ้นไม่ได้เลย ต้องก้มหน้ารับกรรมไป ต่อรองได้แต่ในชีวิตจริงในโลกมนุษย์ขณะนี้ เดี๋ยวนี้เท่านั้นที่่ทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกทำดีหรือชั่ว บุญหรือบาป ฉะนั้น ขอทุกคนจะเร่งทาน เร่งศีล เร่งภาวนาของตนแต่บัดนี้เสีย จะได้ออกไปจากการซัดเหวี่ยงของสังสารวัฏนี้ได้"


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *


   
 4. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:

  เมื่อธาตุทั้ง4แยกออกจากกัน ก็ไม่มีอะไรน่าใคร่ น่าเสน่หา
  ปัญญาที่ฝึกดีแล้วย่อมรู้ประจักษ์ตามความเป็นจริงได้เช่นนี้แล.


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *


   
 5. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:

  ก่อนจิตจะทิ้งกายนี้ไป ควรทำกิจที่ควรทำให้มาก คือสะสมกุศลอันพึงประโยชน์ให้ได้อัตภาพ ที่สามารถประกอบกิจกุศลได้ต่อไปในภพหน้าจนถึงหนทางแห่งการพ้นทุกข์ สิ่งนี้ควรระลึกให้มากในการที่ได้อัตภาพความมนุษย์นี้มา


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *


   
 6. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:

  สติเตือนตน


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *


   
 7. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:

  อย่ามัวหลงเพลินอยู่กับ ความชอบความชังทั้งหลายเลย จงรีบเร่งความเพียร ก่อนกายนี้ จักกลายเป็นท่อนฟืน


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *