ผิดศีลข้อ3


คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด

เสียงอ่านโดย
ดีเจอุบาสิกา จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน