จูฬเวทัลลสูตร : การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปิติ

เสียงอ่านโดย
คุณพัชรพร
จาก ยะลา
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน