พระผู้เจริญพร้อม

กระทู้: พระผู้เจริญพร้อม

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:

  พระผู้เจริญพร้อม

  เสียงหนังสือ เรื่อง พระผู้เจริญพร้อม
  เสียงอ่านหนังสือ "พระผู้เจริญพร้อม" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ของ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๖ พรรษา (ครบ ๘ รอบ) วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

  คำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ หากน้อมใจไปพิจารณาโดยแยบคายก็จะเกิดปัญญา นำไปสู่ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สามารถคลี่คลายปัญหาชีวิตของตนเอง เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงยิ่งขึ้น จนเชื่อมโยงไปสู่การเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิต

  "พระผู้เจริญพร้อม" ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ฟังได้รู้จักเจ้าพระคุณสมเด็จฯมากขึ้น แต่ยังได้แรงบันดาลใจจากแง่มุมต่างๆ ของชีวิตอันประเสริฐของพระองค์ ที่เจริญจากสามัญสู่ตำแหน่งสูงสุดของสังฆมณฑล  เชิญฟังและดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะhttp://www.phuttha.com/%E0%B8%AA%E0%...B8%AD%E0%B8%A1

  อนุโมทนาสาธุค่ะ
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย oubasika : 10-03-2012 เมื่อ 07:12 PM


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *


   
 2. Suteara said:
  อนุโมทนาค่ะ