เนื้อสัตว์ เพิ่มเสี่ยงสูง ต่อ โรคมะเร็งเต้านม

ข้อมูลจาก วารสารชื่อดังของ อังกฤษThe Guardian , UK ได้ตีพิมพ์เนื้อสัตว์ บริโภคมาก ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมาก ต่อการ
เจ็บป่วย โรคมะเร็งเต้านม ที่มีผู้ป่วย นับแสน ๆ คน ต้อง

ทนทุกข์ ทรมาร และ เสียชีวิต ก่อนวัยอันควร

สาระดี ๆ หาอ่านรายละเอียด จาก เวปข้างล่าง ข้อมูล
ทางการแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

จาก สหรัฐ ร่วม กับ องค์กรศึกษา วิจัย โรคมะเร็งนานาชาติ


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14583

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=42156