จาก คอกสู่เขียง เบื้อง ข้อเท็จจริง ที่ เรา ชาวพุทธควรรู้ จากคอกสู่เขียง อาหารเนื้อสัตว์
จากคอกสู่เขียง อาหารเนื้อสัตว์ เบื่องหลังการเดินทางของปศุสัตว์ก่อนจะถูกแพ๊คขายแล้วส่งไปบนโต๊ะอาหารให้มนุษย์ได้บริโภคอย่างมีความสุข บนความสุขจากการบริโภค

หน้าเบื้องหลังอาหารจานโปรด

ของใครบางคน
นั้นเต็มไปด้วยเลือดและความทุกข์ทรมานของชีวิตหลายชีวิตอยากให้เพื่อน ๆ ได้ดู สถานที่จริง การผลิต สุดแสนสกปรก เต็มไปด้วย

เชื้อโรค มากมาย และ แสนอนาถ สลดหดหู่ต่อเพื่อน ร่วมโลก

จากเวปลิงค์ ข้างล่าง ไทยเรา ก็มีปิดบังข้อเท็จจริง

http://youluuk.com/watch/1643

http://youtu.be/THIODWTqx5E