ที่มาของโฆษณาไทยประกันชีวิตพ่อเป็นใบ้


เรื่องจริงที่เปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์ เกิดขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่
อ่านแล้วคนที่ไม่เคยแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อพ่อแม่ จะรู้สึกรักตัวเองมากยิ่งขึ้น
และจะคอยระวังไม่ให้กิริยาแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเชิญคลิกอ่านเป็นหนังสือebook
หรือดาวน์โหลดด้านล่างสุดเป็นไฟล์ PDF


http://www.flipbooksoft.com/book/1566/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99?lang=th