นี่ก็เป็นอีกตัวอย่าง ที่นักตกปลาพึงสังวรณ์ วิบากกรรมตกปลามีจริง คมเบ็ดเกีียวตา
จนต้องสูญเสียดวงตา ตามที่เคยอ่านวารสารสุขภาพ มีผู้ป่วยในลักษณะคล้าย ๆ คลึงกัน
บางคนต้องเสียใบหู จมูกแหว่ง ปากแหว่ง เพราะ คมเบ็ดปี ๆ หนึ่ง นับหมื่นราย ๆ

อย่าได้ประมาทเลย หรือเข้าไปร่วมสังฆกรรมด้วย
เวรภัยอาจเกิดเพราะเหมือนไปร่วมก่อวิบากกรรม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=43223


******

http://www.dhammajak.net/forums/view...0ee036b1773d23