หนี้

กระทู้: หนี้

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  หนี้

  หนี้

  พระสุรศักดิ์ จรณธัมโม

  คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด

  เสียงอ่านโดย
  ดีเจสายซอ จากจังหวัดเชียงใหม่
  จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

  บทความว่า...

  สุขอันคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามควรได้รับตามกาลตามสมัย
  มีสี่ประการคือ


  สุขอันเกิดจากความมีทรัพย์
  สุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค
  สุขอันเกิดจากความไม่เป็นหนี้
  สุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษ


  ผู้ใดมีโภคทรัพย์แล้วรู้สึกว่าทรัพย์เหล่านั้น
  ได้มาด้วยความขยัน หมั่นเพียร
  สะสมขึ้นด้วยกำลังที่ชอบธรรม ได้มาโดยธรรม
  ย่อมได้สุขโสมนัสอันนี้เรียกว่า สุขที่เกิดจากความมีทรัพย์


  ผู้ใดที่บริโภคใช้สอยโภคทรัพย์บ้าง ทำบุญบ้าง
  แล้วรู้สึกว่าด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียร
  ที่ชอบธรรม ได้มาโดยธรรม
  อันนี้เรียกว่า สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค


  ผู้ใดรู้สึกว่าไม่ได้กู้ยืมทรัพย์
  อะไรๆ ของใครๆ น้อยหรือมากก็ตามย่อมได้สุขโสมนัส
  อันนี้เรียกว่า สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้


  และผู้ที่ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษ
  ประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษ ย่อมได้สุขโสมนัส
  นี้เรียกว่า สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ


  สุข 4 ประการนี้เป็นสุขที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า
  เป็นสุขที่คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม
  ควรได้ตามกาลตามสมัย


  เพราะฉะนั้นหากพิจารณาจะเห็นว่าผู้มีความสุขสมบูรณ์
  จากการใช้จ่ายทรัพย์ที่มาจากการเป็นหนี้ คงเป็นไปไม่ได้
  ถ้าต้องการมีความสุข จึงไม่ควรเป็นหนี้ไม่ว่ากรณีใดใด


  และในทางเดียวกันไม่สามารถมอบความสุข
  โดยการให้คนอื่นเป็นหนี้
  คนที่มีเมตตาคือคนที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข
  และหากสุขของคนเรามีได้จากการไม่มีหนี้
  คนที่ให้คนอื่นเป็นหนี้ จึงเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาไม่ได้


  งดการสร้างหนี้ให้ตนเอง การสร้างหนี้ให้ผู้อื่น
  หมั่นเจริญกุศล ทาน ศีล ภาวนา
  นี้คือหนทางการสร้างความสงบสุข
  ให้มีขึ้นกับตนเองและผู้อื่นโดยแท้


  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Butsaya : 02-10-2013 เมื่อ 02:52 PM

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา
   
 2. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:
  เข้ามาเห็นตัวหนังสือ คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด ตัวเป้งเลย ด้วยความตกใจรีบคลิกเลย อิอิ กัวโดนดุด้วย ว่าเข้ามาแล้วทะมายยยไม่คลิกห๊าาา555 ><" (ล้อเล่นค่ะ โหลดไปแล้วค่ะ อิอิ )

  อนุโมทนาสาธุๆนะค่ะ


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *