เนื้อสัตว์ เลือดสัตว์หนึ่งในต้นเหตุสำคัญของโรคเบาหวานเรื้อรัง

โรคเบาหวาน สาเหตุ ต้นเหตุ ของการเกิดโรค มีข้อมูลบ่งชี้ ว่า มาจาก
เนื้อสัตว์ ข้อมูลที่มีการศึกษา วิจัยทางการแพทย์ ล่าสุด จาก ผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรัง
กว่า 1 ล้าน คน ๆ เป็นเวลากว่า 7 ปี

*****************************

A Diabetes Link to Meat
Research > Science

by Jonathan Shaw
January-February 2012

Extra Read more about Harvard’s “Healthy Eating Plate.”

อ่านรายละเอียดพร้อมเอกสารวิชาการยืนยันทางการแพทย์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=42095