การตำหนิติเตียนผู้อื่น
คำสอนหลวงปู่มั่นคลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลดเสียงอ่านโดย
DJ. Nattayada
สมาชิกเว็บไซท์วัดเกาะวาลุการาม
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน