เชิญชวนมาร่วมสร้างกุศล


คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลดเสียงอ่านโดย
DJ. Anatta
สมาชิกเว็บไซท์วัดเกาะวาลุการาม
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน