ขอแก้ไขกำหนดการ อยู่ปริวาสกรรม วัดบางมูลนาก
ในเว็บวัดเกราะวาลุการามที่แจ้งกำหนดไม่ตรงกับปัจจุบัน
เนื่องจากทางวัดกำหนดวันอยู่ปริวาสกรรม วันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ทุกปี
ปีนี้ตรงกับ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตามรายการที่แจ้ง ข้างล่างนี้


ขอนิมนต์เข้าอยู่ปริวาสกรรม (ครั้งที่ ๗)
วันขึ้น ๑๑ ค่ำ - แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖
ตรงกับวันที่ ๒๐ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ เริ่มทำพิธีเข้าปริวาสกรรม


ณ สำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ ๕
วัดบางมูลนาก
ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
๐๘๙-๕๖๖๒๖๐๕
๐๕๖ -๖๓๑๓๙๓
พระครูพิศาลสุภัทรคุณ เจ้าอาวาสวัดบางมูลนาก

Facebook วัดบางมูลนาก
กำหนดการ ครั้ง&#36.jpg04.jpg