จากการได้ทดสอบการวางเสียงอ่านในกระทู้ที่ใช้ชื่อว่า ปัญญาสชาดก เรื่องสังข์ทอง ซึ่งเป็นที่มาของบทพระราชนิพนธ์บทละครนอก เรื่องสังข์ทอง ซึ่งผมจะได้นำเสนอให้ทุกท่านได้อ่านและฟังเสียงอ่านต่อไปนี้ แม้วันนีจะไม่มีเสียงอ่านแต่ท่านก็จะได้มีโอกาสได้เห็นหน้าตาของหนังสือที่จะนำมาอ่านให้ท่านฟัง เพื่อให้ท่านได้ศึกษาที่มาของบทละครและการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้
http://

http://

http://

http://