บทละครนอก เรื่องสังข์ทอง ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธิ์ของสมเด็จพระพิทธเลิศหล้านภาลัน(รัชการที่ ๒) ซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธิ์จากเค้าโครงเรื่องสังข์ทอง จากหนังสือปัญญาสชาดก ซึ่งท่านได้อ่านศึกษามาบางส่วนแล้วนี้ จุดมุ่งหมายหลักคือต้องการให้ท่านเป็นผู้อ่าน เพื่อจะได้รู้ซึ้งในศาสตร์และศิลป์ของงานอักษร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นบทพระราชนิพนธิ์อีกด้วย ในเมื่อเราเป็นคนไทย อักษรของชาติไทยท่านก็ได้ศึกษามาทุกคน อ่านออก เขียนได้ แล้วจะต้องมารอให้คนอื่นเขาอ่านให้ฟังด้วยหรือ และที่วางเสียงอ่านไว้ด้วยนั้นเพื่อบางท่านอาจสุดวิสัยที่จะมานั่งอ่านอยู่ จึงอาจเปิดเสียงอ่านให้บุตรหลานหรือญาติผู้ใหญ่ได้สดับรับฟังด้วย อนึ่งผมเองไม่ใช่ยอดคนมาจากไหน อายุก็ 65 ปีแล้วขณะนี้ ฉนั้นเสียงอ่านอาจไม่สม่ำเสมอหรือผิดพลาดไปบ้าง ก็อย่ามาวิจารย์จับผิดกัน เท่าที่ผ่านมาก็ผิดหลายคำ และเป็นการยากที่จะแก้เสียงอ่านที่ผิดไปแล้ว ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้ติดตามอ่าน ขอความเจริญในธรรมจงมั่นคงแก่ทุกๆ ท่าน
http://

http://

http://

http://

http://

ฟังเสียงอ่าน
http://www.swfcabin.com/open/1370093779