บทละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนที่ 2 ถ่วงพระสังข์
http://

http://

http://

http://

http://

ฟังเสียงอ่าน
http://www.swfcabin.com/open/
1370520069