เด็กนักเรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ดอกบัวตอง) บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง หลังวัดเกาะวาลุการาม วันที่ 8 มิถุนายน 2556