กิจกรรมปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง

กระทู้: กิจกรรมปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง

ป้ายกำกับ: นักเรียนเข้าวัด
 1. รูปส่วนตัว suchat

  suchat said:

  กิจกรรมปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง

  กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม เจริญภาวนา อาสาพัฒนาวัดบำเพ็ญประโยชน์
  ของนักเรียนมัธยมปีที่๕ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง

   
 2. รูปส่วนตัว suchat

  suchat said:
   
 3. รูปส่วนตัว suchat

  suchat said:
   
 4. รูปส่วนตัว suchat

  suchat said:


   
 5. รูปส่วนตัว suchat

  suchat said: