เรียนท่านที่ติดตามบทละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตั้งแต่ตอนที่ 4 พระสังข์หนีนางพันธุรัต จะไม่มีเสียงอ่าน จึงขออภัยในความสะดวกด้วย
http://

http://

http://

http://

http://

ฟังเสียงอ่าน
http://www.swfcabin.com/open/1372715887