บทแผ่เมตตา


สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ, อะเวรา สุขะชีวิโน
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง, สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต
ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญ
  • เสียงอ่านโดย
    ดีเจดาว จากจังหวัด ขอนแก่น
    ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
    จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน