บทละครนอก เรื่งสังข์ทอง ตอนที่ 4 พระสังข์หนีนางพันธุรัต
http://

http://

http://

ขออภัยที่ไม่มีเวลาพอที่จะทำเสียงอ่านให้ท่านที่ติดตามได้