หน้า 3 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 12345 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 30 จากทั้งหมด 115

กระทู้: โครงการทอดผ้าป่า 8 เดือน 10000 กอง เพื่อสร้างอุโบสถวัดป่าคา จ.พะเยา (คุณขนุนธรรม)

 1. #21

  รายนามผู้บริจาคปัจจัย
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  ***ทางโครงการยังต้องการรับบริจาคกองผ้าป่า ขั้นต่ำประมาณ 7,580 กอง ครับ


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 2,420 กอง อัพเดท 22/8/56
 2. #22
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  30. คุณ METHAVEE 5 กอง 50 บาท


  ***ทางโครงการยังต้องการรับบริจาคกองผ้าป่า ขั้นต่ำประมาณ 7,575 กอง ครับ


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 2,425 กอง อัพเดท 22/8/56
 3. #23
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  30. คุณ METHAVEE 5 กอง 50 บาท


  31. คุณ LOPTANYUN 10 กอง 100 บาท


  32. คุณ PRAWIT (ปัญจะ) 10 กอง 100 บาท


  ***ทางโครงการยังต้องการรับบริจาคกองผ้าป่า ขั้นต่ำประมาณ 7,555 กอง ครับ


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 2,445 กอง อัพเดท 23/8/56
 4. #24
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  30. คุณ METHAVEE 5 กอง 50 บาท


  31. คุณ LOPTANYUN 10 กอง 100 บาท


  32. คุณ PRAWIT (ปัญจะ) 10 กอง 100 บาท


  33. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 7.7 กอง 77 บาท


  ***ทางโครงการยังต้องการรับบริจาคกองผ้าป่า ขั้นต่ำประมาณ 7,562 กอง ครับ


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 2,452 กอง อัพเดท 27/8/56
 5. #25
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  30. คุณ METHAVEE 5 กอง 50 บาท


  31. คุณ LOPTANYUN 10 กอง 100 บาท


  32. คุณ PRAWIT (ปัญจะ) 10 กอง 100 บาท


  33. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 7.7 กอง 77 บาท


  34. คุณ mitsu7944 20 กอง 200 บาท


  ***ทางโครงการยังต้องการรับบริจาคกองผ้าป่า ขั้นต่ำประมาณ 7,542 กอง ครับ


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 2,472 กอง อัพเดท 29/8/56
 6. #26
  เรียน ญาติธรรม กัลยาณมิตรทุกท่าน

  วันนี้วันที่ 4 ก.ย. 56 แอดมินได้รับการแจ้งจากผู้ประสานงานโครงการว่า ทางพระอาจารย์สมจิต ปรักโม เจ้าอาวาสวัดป่าคา ได้แจ้งผ่านมาทางผู้ประสานงานว่าขณะนี้ปัจจัยที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าของคณะก่อนๆ ที่ผ่านมาได้ใกล้หมดแล้ว ดังนั้นช่างก่อสร้างที่รับผิดชอบจะหยุดการก่อสร้างไว้ก่อน ซึ่งจะทำให้ขาดความต่อเนื่องในการก่อสร้าง เพราะเนื่องจากทางวัดป่าคากำลังรอปัจจัยจากคณะอื่นๆ ที่จะมาทอดผ้าป่าในช่วงเดือน ต.ค. 56 นี้


  ดังนั้นจึงทำให้ระยะเวลาช่วงระหว่างเดือน ก.ย. 56 นี้ ค่าดำเนินการก่อสร้างไม่เพียงพอ แต่ปัจจัยที่ได้รวบ รับบริจาค ได้จากทางโครงการของคณะคุณขนุนธรรม มียอดประมาณ 25,000 บาท ตั้งแต่วันเริ่มโครงการ คือวันที่ 1 ส.ค. 57


  ทางโครงการฯ จึงเห็นควรว่าจะได้ดำเนินการโอนเงินในส่วนที่ได้รับบริจาคจากญาติธรรม กัลยาณมิตรทุกท่าน ให้แก่วัดป่าคาก่อน เพื่อใช้เป็นค่าแรงช่างก่อสร้าง และเป็นค่าก่อสร้างและบูรณะพระประธานวัดป่าคา ต่อไป แต่ในวันที่ทอดผ้าป่าจริง ในวันที่ 13 เม.ย. 57 จะรวมเป็นยอดทั้งหมดที่ได้รับบริจาคให้เป็นยอดเดียวกัน ให้ญาติธรรมได้อนุโมทนากัน

  จึงขอเรียนเชิญ บอกบุญ ญาติธรรมที่ต้องการเจริญกุศลเพื่อวัดป่าคา ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ และขาดปัจจัย ทุนทรัพย์ อย่างมาก สามารถแจ้งโอนปัจจัยเพื่อสมทบการก่อสร้างและบูรณะพระประธานวัดป่าคา เพื่อให้โครงการก่อสร้างสามารถดำเนินได้ต่อไป ไม่หยุดชะงักลง ในช่วงระหว่างรอผ้าป่าในเดือน ต.ค. นี้ จากคณะอื่นๆ

  เลขที่บัญชี 404-363-4723
  ชื่อบัญชี นาย ศราวุฒิ ศรีอินทร์ (ผู้สานงานโครงการฯ)
  ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซี รัชดาภิเษก


  ***ทางโครงการยังต้องการรับบริจาคกองผ้าป่า ขั้นต่ำประมาณ 7,542 กอง ครับ


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 2,472 กอง อัพเดท 29/8/56
 7. #27
  เรียน ญาติธรรม กัลยาณมิตร ทุกท่าน


  วันนี้ วันที่ 4 ก.ย 56 เป็นวันมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ซึ่งตอนช่วงเช้าแอดมินได้ประกาศแจ้งญาติธรรม กัลยาณมิตรว่า ทางโครงการฯ จำเป็นต้องใช้ปัจจัยเร่งด่วนเพื่อดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากปัจจัยที่มีผู้นำมาถวายให้กับโครงการฯ ในช่วงก่อน ไม่เพียงพอที่ใช้เป็นค่าก่อสร้าง และจะทำให้โครงการก่อสร้างหยุดชะงัก ลงกลางคัน นั้น


  บัดนี้ได้รับการแจ้งข่าวจากผู้ประสานงานโครงการฯ ว่า ช่วงบ่ายๆ วันนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาถวายปัจจัยเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถและบูรณะวัดป่าคา จำนวนเงินประมาณ 70,00 บาท เป็นอัศจรรย์อย่างยิ่ง


  ดังนั้นปัจจัยที่จะใช้จ่ายสำหรับค่าก่อสร้างในระยะระหว่างช่วงเดือน ก.ย. 56 นี้เพื่อรอปัจจัยจากการทอดผ้าป่าในเดือน ต.ค. จากคณะผู้มีจิตศรัทธา จึงเพียงพอแล้ว ทางโครงการฯ จึงไม่ต้องโอนปัจจัยที่มีอยู่ในขณะนี้ไปสมทบแล้ว ทางโครงการฯ ก็จะรอรวบรวมปัจจัยจากญาติธรรม กัลยาณมิตรทุกท่านต่อไป จนถึงเดือน มี.ค. 57 ตามกำหนดการทอดผ้าป่า 8 เดือนที่แจ้งไว้ต่อไป


  จึงเรียนแจ้งมายังญาติธรรม กัลยาณมิตรทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกัน


  คุณขนุนธรรม
  4 ก.ย. 56
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย were : 09-04-2013 เมื่อ 06:50 PM

 8. #28
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  30. คุณ METHAVEE 5 กอง 50 บาท


  31. คุณ LOPTANYUN 10 กอง 100 บาท


  32. คุณ PRAWIT (ปัญจะ) 10 กอง 100 บาท


  33. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 7.7 กอง 77 บาท


  34. คุณ mitsu7944 20 กอง 200 บาท

  35. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  ***ทางโครงการยังต้องการรับบริจาคกองผ้าป่า ขั้นต่ำประมาณ 7,540 กอง ครับ


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 2,474 กอง อัพเดท 4/9/56
 9. #29
  ขอกราบอนุโมทนาบุญในการเจริญกุศลของ


  1. คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ศรีอินทร์ และครอบครอบครัวทำบุญเปิดโครงการ 1,000 กอง 10,000 บาท


  2. คุณsindhus 2 กอง 20 บาท


  3. คุณเดฟ วัดเกาะ 100 กอง 1,000 บาท


  4. คุณ arm150 10 กอง 100 บาท


  5.ชฎาเพชร ชัยชโลธร พิลัยยา โภชนา 300 กอง 3,000 บาท


  6.นายศิรพัฒน์ ด.ช.พชร กุหลาบเพ็ชร 100 กอง 1,000 บาท


  7. คุณ เอก เนตรปัญญา 200 กอง 2000 บาท


  8. เมย์ม่วง คุณ sai4297 พี่วีระเกียรติ พี่ vimon คุณ ข. 2 กอง 20 บาท


  9. คุณ กิจจา ปัญญาวุฒิธรรม ร่วมบุญ 10 กอง โอนแล้ว 100 บาท


  10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  11. คุณ usa potch 22 กอง 220 บาท


  12. คุณ TAYAWALEE 20 กอง 200 บาท


  13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 กอง 500 บาท


  14. คุณ Napa chantarangsu 100 กอง 1000 บาท


  15. คุณชญาพิมพ์ สุรินทร์ 40 กอง 400 บาท


  16. คุณ PHAWINEE 50 กอง 500 บาท


  17. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20 กอง 200 บาท


  18. คุณ CHAYAKAN 2 กอง 20 บาท


  19. คุณ SOMSAK 10.9 กอง 109 บาท


  20. คุณ ศิริมาโชญ์ จันทรคุปต์ 10 กอง 100 บาท


  21. คุณ นริศรา ดอกมณฑา 200 กอง 2,000 บาท


  22. คุณ วีระเกียรติ วัฒนสุขโสภณ 10 กอง 100 บาท


  23. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  24. คุณยุภาวัลย์ โอวาทินันท์ 50 กอง 500 บาท


  25. คุณ tingerbell 6 กอง 60 บาท


  26. คุณ วรายา ปัญญาวุฒิธรรม 5 กอง 50 บาท


  27. คุณ MANINTHORN 30 กอง 300 บาท


  28. คุณ sane 20 กอง 200 บาท


  29. คุณ ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 10 กอง 100 บาท


  29. คุณ กนกวรรณ กิ่งศักดิ์ 6 กอง 60 บาท


  30. คุณ METHAVEE 5 กอง 50 บาท


  31. คุณ LOPTANYUN 10 กอง 100 บาท


  32. คุณ PRAWIT (ปัญจะ) 10 กอง 100 บาท


  33. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 7.7 กอง 77 บาท


  34. คุณ mitsu7944 20 กอง 200 บาท


  35. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 กอง 20 บาท


  36. คุณ พนิดา 10 กอง 100 บาท


  37. คุณ อนันต์ จันทร์อ่วม 20 กอง 200 บาท


  38. คุณ ภัทรวดี ตั้งศรีสุขมีศักดิ์ 10 กอง 100 บาท


  39. คุณ จุฑารัตน์ 50 กอง 500 บาท


  40. คุณ อุไร 10 กอง 100 บาท


  41. คุณ พันเลิศ พันธ์กอง 10 กอง 100 บาท


  42. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10 กอง 100 บาท


  ***ทางโครงการยังต้องการรับบริจาคกองผ้าป่า ขั้นต่ำประมาณ 7,420 กอง ครับ


  ยอดรวมกองผ้าป่าตอนนี้ประมาณ 2,594 กอง อัพเดท 5/9/56
 10. #30
  เรียนญาติธรรม กัลยาณมิตร ทุกท่าน


  วันนี้แอดมินขอนำภาพความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพระวิหาร
  และบูรณะพระประธานวัดป่าคามาให้ชมและอนุโมทนากัน


  โครงการผ้าป่า 8 เดือน ยังเปิดรับบริจาคอยู่เรื่อยๆ นะครับ จนถึงวันที่ 30 มี.ค. 57 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเจริญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่ออุปถัมป์วัดป่าคา ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ และยังขาดทุนทรัพย์อีกมาก ทุกบาท ทุกสตางค์ ถวายเพื่อพุทธศาสนาครับ


  ขอกราบอนุโมทนาครับถ้าท่านชอบใจก็ไลค์ โลด...
หน้า 3 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 12345 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

ป้ายกำกับของกระทู้นี้

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ ปิด
 • HTML สถานะ ปิด