http://

http://

http://

http://

http://

ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเก่า /-
ผมมีความเห็นว่าหนังเก่าอีกจำนวนมากที่เป็นหนังสือน่าอ่าน แต่หาต้นฉบับได้ยาก เช่นที่ผมมีอยู่ขณะนี้ ล้วนเป็นหนังสือที่น่านำกลับมาพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หากท่านได้พิจารณาต้นฉบับที่ผมได้ถ่ายลงโพสไว้นี้ เนื้อกระดาษกลายเป็นสีน้ำตาลและกรอบหมดทุกแผ่นแล้ว เพราะเป็นต้นฉบับที่พิมพ์เมื่อปี 2513 (43 ปี แล้ว)
สิ่งที่ขอความอนุเคราะห์ก็คือ ช่วยพิมพ์ลงไป Word 2007 แล้วแนบไฟล์ส่งให้ผมที่ [email protected] จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์