เพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช (ความละเอียดภาพ 1080p)
ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
พระประวัติ http://www.sangharaja.org/home/index.php
----------------------------------------
ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร
คำร้อง ทำนอง เรียบเรียง โดย
อ๋อ...ณธนา หลงบางพลี