ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

กระทู้: ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก  • ขอถวายอภิสัมมานสักการะ แด่
   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศรียรเกล้า  เพลงชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

  ****************************

  คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
  ทำนอง : ปทุมมามหาสิกขาลัย
  เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
  ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร  เหมือนจันทร์เพ็ญที่เคยส่องเย็นได้ลาจากฟ้า
  เปลี่ยนผัน สายธารเวลาให้ชีวาได้มองได้เห็น
  สัจธรรมคือความเข้าใจในสิ่งที่เป็น
  ใดใดไม่มีว่างเว้น ล้วนเป็นเพียงอนิจจัง
  ….
  ดูน้ำค้าง เพียงโดนแดดจางก็พลันสลาย
  ชีวิตบอบบางมากมาย เพียงจำไว้ทุกวันสำคัญ
  ดีหรือร้าย กระทำอย่างไร ก็เป็นเช่นนั้น
  รำลึกถ้อยร้อยรำพัน สังฆบิดา จารึกในใจ
  ...
  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน สู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้าย

  ส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดผองภัย สถิตไว้ในแดนธรรมพระนฤพาน

  สถิตไว้เพียงความดีชั่วนิจนิรันดิ์

  สถิตไว้ในรอยธรรม พระญาณสังวร

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย DAO : 10-31-2013 เมื่อ 05:35 PM

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 2. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:
  พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระชันษา 100 ปี

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 3. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:
  ๑๐๐ ปี พระสังฆราชา


  เนื่องในโอกาส "งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖"
  มหามกุฎราชวิทยาลัย จึงได้จัดทำ ภาพยนตร์สารคดีสั้นขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย DAO : 10-31-2013 เมื่อ 05:48 PM

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 4. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:  เพลงสังฆราชบูชา

  คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ ปทุมวนาราม
  ทำนอง : รัชต์พงษ์ สมศรี (ภู ศิษย์มาวิตต์)
  เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
  ศิลปิน : ธนพร แวกประยู

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน