คำกลอนน้อมถวายอาลัย แด่ สมเด็จพระสังฆราช

กระทู้: คำกลอนน้อมถวายอาลัย แด่ สมเด็จพระสังฆราช

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว oubasika

  oubasika said:

  คำกลอนน้อมถวายอาลัย แด่ สมเด็จพระสังฆราช

  คำถวายอภิสัมมานสักการะ
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังวฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  ดาวน์โหลดคลิปเสียง


  เสียงอ่านโดย
  ดีเจอุบาสิกา จังหวัดสุพรรณบุรี
  จัดทำเพื่อ
  ถวายอภิสัมมานสักการะ
  แด่ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่๑๙ ด้วยเศียรเกล้า

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย oubasika : 11-07-2013 เมื่อ 06:35 PM


  *กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากส์
  *


   
 2. รูปส่วนตัว (Anatta)

  (Anatta) said:
  คำถวายอภิสัมมานสักการะ แด่
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด

  เสียงอ่านโดย
  ดีเจ อนัตตา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  จัดทำเพื่อถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย (Anatta) : 11-02-2013 เมื่อ 08:18 PM


  เหตุเกิดที่ไหน ให้ดับที่นั่น
   
 3. รูปส่วนตัว Sri Visuthi Mongkol

  Sri Visuthi Mongkol said:

  ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  ด้วยเศียรเกล้า


  สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช
  ทรงเป็นปราชญ์พุทธศาสน์ประเสริฐศรี
  เป็นพระอาจารย์ อภิบาลพระภูมี
  ทั้งโลกยกสดุดี ผู้นำธรรม
  ๑๐๐ ปี จะมีสักเพียงหนึ่ง
  พระผู้ซึ่งปฏิบัติ ปริยัติล้ำ
  เป็นตัวอย่างทางเยี่ยมที่ทรงย้ำ
  ชีวิตนี้สำคัญแต่น้อยจริง
  มาบัดนี้ทรงแจ้งธรรมเป็นท้ายสุด
  คือมรณานุสสติแท้ทุกสิ่ง
  ขอถวายอภิสัมมานสักการยิ่ง
  แด่พระมิ่งสังฆราชด้วยอาลัย

  ประพันธ์ถวายและเสียงอ่านโดยดีเจนุ๊กนิ๊ก


  ดาวน์โหลดไฟล์เสียง
  ไฟล์แนบรูปภาพ
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sri Visuthi Mongkol : 11-13-2013 เมื่อ 05:50 PM
  จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา
  เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้
  (ม.มู. ๑๒/๖๔)
   
 4. รูปส่วนตัว Sri Visuthi Mongkol

  Sri Visuthi Mongkol said:


  ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  ด้วยเศียรเกล้า


  สมเด็จพระสังฆราช ปราชญ์แห่งพุทธ
  พระพิศุทธิ์ศุภศาสนศรี
  ทรงเผยแผ่คำธรรมะพระคัมภีร์
  ทั้งธานีสงบสุขสันติวงศ์
  ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสน์
  ฆราวาสสรรเสริญเจริญสงฆ์
  ต่างยึดมั่นคำธรรมะพระพุทธองค์
  สืบดำรงอยู่คู่คามสยามไทย
  พระกรณียกิจเอนกอนันต์
  ทุกเขตขันธ์พุทธศาสน์สว่างสไว
  เพี้ยงแผ่นทองผุดผ่องผองอำไพ
  ผืนผไทบริสุทธิ์พุทธธรรม์
  เหล่าข้าไท้ระลึกมั่นสำคัญอยู่
  แด่พระผู้สถิตเป็นมิ่งขวัญ
  แห่งชาวพุทธทั่วโลก โศกรำพัน
  อภิวันท์เทิดพระเกียรติพระองค์เอย

  ประพันธ์โดย รัชตพล ชัยเกียรติธรรม
  เสียงอ่านโดย ดีเจนุ๊กนิ๊ก


  ไฟล์แนบรูปภาพ
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sri Visuthi Mongkol : 11-13-2013 เมื่อ 05:52 PM
  จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา
  เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้
  (ม.มู. ๑๒/๖๔)
   
 5. รูปส่วนตัว Sri Visuthi Mongkol

  Sri Visuthi Mongkol said:


  ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  ด้วยเศียรเกล้า

  ๏ ประณามพจน์พิสุทธิ์แจ้ง จารคุณ
  สมเด็จพระสังฆราชบุญ เบิกหล้า
  ล้ำเลิศพระการุณย์ ปวงพสก
  โดยพระธรรมเจิดจ้า กล่อมให้สุขศานต์

  ๏ พระปานประทีปล้ำ จำรัส
  อุปัชฌยาทรงสวัสดิ์ บาทเบื้อง
  ไตรรัตน์เพริศพิพัฒน์ เพ็ญชีพ ชนแฮ
  “แสงส่องใจ” รุ่งเรื้อง หลีกพ้นพาลภัย

  ๏ ใสสว่างกระจ่างจิตเปลื้อง อนธกาล
  โอวาทประกาศธรรมปาน ก่องแก้ว
  สว่างโลกสว่างชนศาน- ติสุขยั่ง- ยืนแฮ
  นำพุทธศาสน์เพริศแพร้ว โลกน้อมประณตคุณ

  ๏ อดุลยกิจเกริกก้อง โลกา
  ตามบาทพระศาสดา ถ่องถ้วน
  ปารเมศพิเศษปรา- กฏช่วง- โชติแฮ
  เหนือเกศปรีชเยศล้วน แหล่งหล้าสาธุการ

  ประพันธ์โดย คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
  เสียงอ่านโดย ดีเจนุ๊กนิ๊ก


  ดาวน์โหลดไฟล์
  ไฟล์แนบรูปภาพ
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sri Visuthi Mongkol : 11-13-2013 เมื่อ 05:54 PM
  จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา
  เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้
  (ม.มู. ๑๒/๖๔)