ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมจิตสำนึก ด้านคุณธรรมและจริยธรรมครู เทศบาลแม่เมาะ

กระทู้: ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมจิตสำนึก ด้านคุณธรรมและจริยธรรมครู เทศบาลแม่เมาะ

ป้ายกำกับ: ครูปฏิบัติธรรม
 1. รูปส่วนตัว suchat

  suchat said:

  ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมจิตสำนึก ด้านคุณธรรมและจริยธรรมครู เทศบาลแม่เมาะ

  โครงการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึก ด้านคุณธรรมและจริยธรรมครู
  ร.ร. เทศบาลแม่เมาะ ณ วัดเกาะวาลุการาม จังหวัดลำปาง 26-28 มี.ค. 2557

   
 2. รูปส่วนตัว suchat

  suchat said:


   
 3. รูปส่วนตัว suchat

  suchat said: