ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำหนังสือมรดกธรรม โดยหลวงพ่อไพฑูรย์ ขันติโก วัดสุภัททมงคล
http://supattamongkon.blogspot.com/
ชื่อชุด “รู้ กับ ไม่รู้”

โดยหลวงพ่อตั้งใจว่า จะทำให้ได้ครบไตรภาค แบ่งเป็นภาคละ ๒๕๐ เรื่อง (ราว ๑,๐๐๐ หน้า) โดยประมาณ ซึ่งจะรวมกัณฑ์เทศน์หลวงพ่อที่อบรมกรรมฐานไว้เป็นพิเศษ ๗๕๐ เรื่อง สำหรับภาคที่ ๑ นั้นได้ทำเสร็จสมบูรณ์และพิมพ์เป็นธรรมทานไปแล้ว

ส่วนภาคที่ ๒ และ ๓ กำลังดำเนินการ ซึ่งตอนนี้มีงานค้างอยู่ราว ๑๕๐ เรื่อง

จึงต้องการคนช่วยทำงานในส่วนของการปรับแต่งต้นฉบับ เพื่อให้งานธรรมทานโครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้เร็วยิ่งขึ้น และได้เผยแพร่สู่ผู้ใฝ่ศึกษาหลักธรรมะต่อไปลักษณะต้นฉบับ :- เป็นไฟล์ MS Word แต่ละเรื่องมีความยาวโดยประมาณ ๘-๑๒ หน้า A4
- ถอดเทปจากเสียงเทศน์แบบคำต่อคำ ยังไม่ได้ปรับแต่งให้สสะสลวย และยังไม่ได้ตรวจตัวสะกด ฯลฯ

หน้าที่งานปรับแต่งต้นฉบับ คือ :
- ปรับแต่งให้เป็นภาษาหนังสือ ให้เกิดความสละสลวย ตรวจแก้ตัวสะกด เคาะวรรค เคาะย่อหน้า ตัดคำที่ซ้ำซ้อนเกินไปออก เพิ่มคำเชื่อมบางคำเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ฯลฯ
- ข้อความส่วนใดที่ไม่แน่ใจ ให้เว้นไว้ (ทำตัวอักษรสีแดงก็ดี จะได้สังเกตชัดเจน)
- วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้คนทั่วไปอ่านเข้าใจได้ง่าย
- แต่ต้องพยายาม “รักษาลีลาสำนวนโวหารของหลวงพ่อ” ไว้ตามเดิมให้มากที่สุด เพราะว่าเป็นงานถ่ายทอดคำเทศน์ (ไม่ใช่งานแปลเรียบเรียงด้วยภาษาของเรา)
- แก้ไขเนื้อหาในไฟล์งาน MS Word ที่ให้ไปได้เลย (แต่ยังไม่ต้องจัด format เอาไว้ตอนทำรูปเล่มค่อยจัดทีเดียว)
- ไม่ต้องกังวลเกินไป ปรับเท่าที่ปรับได้ เพราะอาตมาจะต้องตรวจทานอย่างละเอียดอีกรอบ และจะมีการตรวจตัวสะกดในรอบสุดท้ายอีก

“สำหรับท่านที่จะอาสาช่วยงานนี้”
- ติดต่อขอรับไฟล์ต้นฉบับ ดำเนินการ แล้วก็ส่งกลับ ผ่านทางอีเมล์นี้ [email protected]
- กำหนดส่ง แต่ละเรื่องไม่ควรเกิน ๑ เดือน (ยืดหยุ่นได้)
- เสร็จแล้วสามารถขอไฟล์งานใหม่ไปทำได้อีก

ปล. ถ้าช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวบุญนี้ไปยังผู้มีจิตอาสาท่านอื่นด้วย จักดีมากๆ


ขออนุโมทนา สาธุ


“สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ”