จิตตนคร

กระทู้: จิตตนคร

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  จิตตนคร


  จิตตนคร


  พระนิพนธ์ในองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  แต่ครั้งยังดำรงพระสมณศักดิ์เป็นพระสาสนโสภณ ได้ทรงเรียบเรียงไว้สำหรับอ่านออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ในรายการ “การบริหารทางจิต” เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๑๕

  จากพุทธพจน์ของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้เมื่อสมัยพุทธกาลว่า"พึงรู้ว่ากายนี้มีอุปมาแตกง่ายเปรียบด้วยหม้อดิน พึงกั้นจิตที่มีอุปมาด้วยนครที่มีป้อมปราการสร้างไว้ดีแล้ว พึงรบชนะมารด้วยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ" ได้ก่อให้เกิดเป็นหนังสือ "จิตตนคร" บทพระนิพนธ์ใน "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ)" ขึ้น เพื่ออธิบายและขยายความพุทธพจน์ข้างต้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำเรื่องราวของ "จิต" และ "ธรรมะ" ในแง่มุมต่าง ๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคลาธิษฐานคล้ายนิยายธรรมที่ลึกล้ำพิสดาร


  จิตตนคร


  คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
  ทำนอง : เจษฎา สุขทรามร / รัชพงษ์ สมศรี (ภู ศิษย์มาวิตต์)
  เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
  ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร


  วันและคืนที่ลับลา พาหัวใจให้ก้าวไป
  ฝันยังคงเพริดพรายในใจดวงนี้
  ตื่นลืมตาก็พาฝันไป หลับอยู่ในความฝันแสนดี
  ไม่เคยจะมีความฝันอันเจ็บปวดใจ


  วันและคืนของความจริง พาทุกสิ่งให้เปลี่ยนผัน
  ฝันก็เป็นแค่ฝันละเมอเพ้อไป ตื่นลืมตาค้นหาความจริง
  ของชีวิตเกิดแก่เจ็บตาย สุดท้ายจึงได้พบความลับที่มี


  จิตตนคร นครแห่งใจ เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในนครจิตนี้
  สุขและทุกข์สร้างสรรค์ทำลาย เกิดดับไปในใจที่มี เลวหรือดีต่างเป็นไปตามใจของตน


  จิตตนคร นครแห่งใจ เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในนครจิตนี้
  สุขและทุกข์สร้างสรรค์ทำลาย เกิดดับไปในใจที่มี เลวหรือดีต่างเป็นไปตามใจของตน


  วันและคืนของความจริง ทุกทุกสิ่งให้เปลี่ยนผัน
  ฝันกับความจริงนั้นต่างกันมากมาย ตื่นลืมตาค้นหาความจริง
  เมื่อชีวิตเกิดแก่เจ็บตาย สุดท้ายเหลือเพียงใจดวงเดิมที่มี


  จิตตนคร นครแห่งใจ เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในดวงจิตดวงนี้
  สุขและทุกข์สร้างสรรค์ทำลาย เกิดดับไปในใจที่มี เลวหรือดีต่างเป็นไปตามใจของตน


  จิตตนคร สังวรด้วยธรรม นครใจนั้น ย่อมบันดาลหนทางหลุดพ้น
  ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจ สำเร็จได้ด้วยใจของตน
  จิตนรชน พึงรู้ตนต้องธรรมสิ่งใด
  จิตจึงพ้นไป ด้วยหัวใจสว่างพระธรรม
  จิตตื่นด้วยธรรม ปลุกจากฝัน เรียนรู้ความจริง  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย DAO : 11-24-2014 เมื่อ 08:49 AM

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน
   
 2. รูปส่วนตัว DAO

  DAO said:

  สิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบพาน