คำอธิฐานก่อนนอน

เสียงอ่านโดย
ดีเจดาว จากจังหวัดขอนแก่น
ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน