ร่วมส่งกำลังใจ ให้เนปาล กับ “มหกรรมสร้างพลังเพื่อเนปาล” ...พบพระนักเทศน์ชั้นนำ พระราชธรรมวาที (เจ้าคุณพะยอม กัลป์ยาโณ), พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), พระมหาสมปอง ตาลปุตโต, และพระครูวาทีพัชรโสภณ (พระอาจารย์ราชันย์ อาริโย) มาเทศนาธรรม พร้อมร่วมสวดมนต์ภาวนากับพระสงฆ์ 300 รูป..เข้าชมฟรี วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ BCC Hall ชั้น 5 ห้างสารรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว พร้อมฟังบทเพลงให้กำลังใจ จากคุณอ๊อด คีรีบูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2618-7781-4