ร่วมสร้างมหากุศลบูรณะปิดทองคำแท้และสร้างอุณาโลมถวายองค์พระประธานวัดป่าคา จ.พะเยา

กระทู้: ร่วมสร้างมหากุศลบูรณะปิดทองคำแท้และสร้างอุณาโลมถวายองค์พระประธานวัดป่าคา จ.พะเยา

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. were said:

  ***อัพเดทข่าวมหากุศลบูรณะปิดทองคำแท้และสร้างอุณาโลมถวายองค์พระประธานวัดป่าคา จ.พะเยา

  สืบเนื่องจากการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดป่าคาที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ถวายเป็นศาสนสมบัติในบวรพระพุทธศาสนาแล้ว เมื่อ เดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมารายละเอียดดังลิ้งนี้ครับ ร่วมสร้างมหากุศลวิหารทานและบูรณะพระประธาน วัดป่าคา จ.พะเยา ปิดบัญชีแล้วครับ - PaLungJit.org


  แต่เนื่องจากพระพุทธปฏิมากรที่เป็นองค์พระประธาน และพระบริวารองค์เล็ก ซ้ายและขวาในพระอุโบสถแห่งนี้ ได้รับการบูรณะพร้อมกับการสร้างพระอุโบสถแล้วจริง แต่เพียงโดยการทาสีทองที่ผิวองค์พระเท่านั้น ดังนั้นทางคณะจึงมีความเห็นว่าเพื่อให้องค์พระพุทธปฏิมากรที่เป็นองค์พระประธาน และองค์พระบริวารซ้ายและขวา ได้มีความสวยงาม เกิดกุศลศรัทธาเมื่อผู้พบเห็นได้มากราบไหว้สักการะ จึงได้ขอโอกาสในการเจริญกุศลครั้งนี้ต่อท่านเจ้าอาวาสเพื่อจัดตั้งโครงการปิดทองถวายพระพุทธรูปองค์ประธาน 1 องค์ และพระพุทธรูปบริวารซ้ายและขวา 2 องค์ และยังได้มีมติจะสร้างอุนาโลมซึ่งจัดทำจากทองคำ 96.50 % ประดับด้วยพลอยขาวขนาดต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วย


  ทางโครงการฯ ต้องการปัจจัยเพื่อใช้ในการบูรณะ ซ่อมแซมผิวขององค์พระพุทธปฏิมากรที่เป็นองค์พระประธาน หน้าตักกว้าง 79 นิ้ว 1 องค์ และพระองค์เล็ก ซ้าย-ขวา 2 องค์ องค์ละ 29 นิ้ว ซึ่งคาดว่าใช้งบประมาณ 150,000 บาท โดยทางโครงการฯ จะเริ่มดำเนินการปิดทองช่วงเดือน ม.ค. ปี 2559 นี้ ผมจึงขอเป็นสะพานบุญเพื่อรวบรวมปัจจัยโดยแบ่งเป็นกองบุญ 4 กองบุญใหญ่ดังนี้


  1. กองบุญพระพุทธรัตนะ 1,000 บาท มีจำนวนทั้งหมด 50 กอง


  2. กองบุญพระธรรมรัตนะ 500 บาท มีจำนวนทั้งหมด 100 กอง


  3. กองบุญพระสังฆรัตนะ 100 บาท มีจำนวนทั้งหมด 500 กอง


  4. กองบุญสามัคคีธรรมาภิสมัย ร่วมได้ไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์  ทุกท่านสามาถร่วมเจริญกุศลได้ทั้ง 4 กองบุญและถ้าท่านได้โอนปัจจัยเพื่อเจริญกุศลแล้ว ผมขอความกรุณาแจ้งรายชื่อเพื่อที่จะได้พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพที่ได้ร่วมเจริญกุศลในครั้งนี้ในหนังสือที่ระลึก ณ กาลครั้งหนึ่งมหากุศลปิดทองถวายเป็นพุทธบูชา วัดป่าคา ด้วยครับ  เพจโครงการ เชิญกด Like ได้เลยครับ https://www.facebook.com/WatPakaBuddha


  โอนปัจจัยร่วมเจริญกุศลได้ที่


  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฟอร์จูนทาวน์
  บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี : 240-237-9984
  ชื่อบัญชี : นายศราวุฒิ ศรีอินทร์


  ***ร่วมบุญในส่วนของการปิดทองได้จนถึง : วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.00 น.


  หมายเหตุ : ปัจจัยร่วมบุญที่เกินมาจากการบริจาค ผมจะจัดสรรแบ่งปัจจัยเพื่อเจริญกุศลด้านอื่นๆ ของวัดป่าคาต่อไป


  ** ๑ แชร์ของท่าน คือ ๑ สะพานบุญแห่งอานิสงส์เวยยาวัจมัย (บุญที่สำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจที่ชอบของกิจสงฆ์และพุทธภารกิจแห่งบวรพระศาสนา .. อันเป็น ๑ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐) **


  ขอกราบอนุโมทนาในมหากุศลครั้งนี้กับทุกท่านด้วยครับ

  ส่วนการสร้างพระอุณาโลมทางโครงการฯ จะได้อัพเดทข้อมูลการแจ้งรับบริจาคในลำดับต่อไป

  ===========================================================================
  อัพเดทรายชื่อผู้ร่วมเจริญกุศลกับทางโครงการฯ ยอดปัจจัยที่ได้รับการบริจาคของญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่าน ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2558 อยู่ที่ 180,000 บาท

  โอนค่าจ้างปิดทองให้ช่างงวดที่ 1 จำนวน 50,000 บาท (25/11)


  กองบุญที่ 1


  ๑.๑.คุณ เทวานิน แก็งค์ลูกหมี ร่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาท (๑๑/๐๗)
  ๑.๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๑,๕๐๐ บาท (๒๐/๐๗)
  ๑.๓.-๑.๔.คุณพ่อสุวรรณ คุณแม่เสถถมิตร มิ่งฉาย ร่วมบุญ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ กอง (๒๒/๐๗)
  ๑.๕.คุณเดฟ วัดเกาะ ร่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาท (๒๗/๐๗)
  ๑.๖.คุณนภา จันทรางศุ ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท(๒๙/๐๗)
  ๑.๗.คุณพิลัยยา โภชนา และ คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท (๒๖/๐๘)
  ๑.๘.พ่อสุวิทย์ แม่ต่อมแก้ว รัตนเกตุ นางสาวสันต์ฤทัย รัตนเกตุ ๑,๐๐๐ บาท (๓๐/๐๘)
  ๑.๙.คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ๓๐,๐๐๐ บาท (๒/๐๙)
  ๑.๑๐ คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑,๐๐๐ บาท (๖/๐๙)
  ๑.๑๑.คุณพิลัยยา โภชนา และ คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท(๒๘/๐๙)
  ๑.๑๒.คุณขนุนธรรม คุณศราวุฒิ ๓๐,๐๐๐ บาท (๓๐/๐๙)
  ๑.๑๓ คุณพ่อยงยุทธ คุณแม่ยุพิน โภชนา ๙๙๙ (๑๑/๑๐)
  ๑.๑๔ คุณอานุภาพ โหตระภวานนท์ ๑,๒๘๖.๒๘ บาท (๑๓/๑๐)
  ๑.๑๕.คุณพิลัยยา โภชนา และ คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท (๒๘/๑๐)
  ๑.๑๖. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗๐๐ บาท (๒/๑๑)
  ๑.๑๗ คุณชวลิต คุณลลิญตา ปรีตะนนท์ ๑,๕๐๐ บาท (๑๙/๑๑)
  ๑.๑๘ คุณพิลัยยา โภชนา และ คุณกัลยดา กลั่นบางแก้ว ร่วมบุญ ๑,๐๐๐บาท(๒๘/๐๙)
  ๑.๑๙ คุณ waterydis ๒,๐๐๐ บาท (๕/๑๒)

  กองบุญที่ 2


  ๒.๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๙๙ บาท (๒๐/๐๗)
  ๒.๒ คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๕๐๐ บาท อุทิศให้ นายอุดม-นางสุทธิทัศนะ โสวรรณะ (๒๒/๐๘)
  ๒.๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๑๐.๓๐ บาท (๒๘/๐๘)
  ๒.๔ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐๐ บาท (๑/๐๙)
  ๒.๕ คุณสุมนฑา จ.ผลิต ๕๐๐ บาท (๒๐/๐๙)
  ๒.๖.คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๕๐๐ บาท อุทิศให้ นางศรีเงิน เจริญคง (๑๒/๑๐)
  ๒.๗.คุณกันต์เสฎฐ์ พิสิฐโชติเดชา ๕๐๐ บาท (๑๓/๑๐)
  ๒.๘.คุณ Pinkpink Pimpink ๕๔๐ บาท (๒๒/๑๑)
  กองบุญที่ 3


  ๓.๑.-๓.๒.คุณ Amaraporn Ja ๔๐๐ บาท จำนวน ๒ กองบุญ (๑๗/๐๗)
  ๓.๓.คุณ ธรรมะ ชื่นชอบ ร่วมบุญ ๒๐๐ บาท (๑๘/๐๗)
  ๓.๔. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๑๘/๐๗)
  ๓.๕.คุณ Mami Mam ร่วมบุญ ๓๐๐ บาท (๑๘/๐๗)
  ๓.๖.คุณปุริดา บังเกิดบุญ ร่วมบุญ ๓๐๐ บาท (๑๙/๐๗)
  ๓.๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๒๐/๐๗)
  ๓.๘.คุณสุธีรา กิจนาบูรณ์ ร่วมบุญ ๓๐๐ (๒๑/๐๗)
  ๓.๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๒๑/๐๗)
  ๓.๑๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๑/๐๗)
  ๓.๑๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๒๑/๐๗)
  ๓.๑๒.-๓.๑๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐๐ บาท จำนวน ๒ กองบุญ (๒๑/๐๗)
  ๓.๑๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐.๐๑ บาท (๒๒/๐๗)
  ๓.๑๕.คุณMami Mam ๓๐๐ บาท(๒๔/๐๗)
  ๓.๑๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๓/๐๗)
  ๓.๑๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
  ๓.๑๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
  ๓.๑๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
  ๓.๑๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
  ๓.๒๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
  ๓.๒๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ บาท (๒๖/๐๗)
  ๓.๒๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๗/๐๗)
  ๓.๒๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๘๐ บาท (๑๘/๐๘)
  ๓.๒๔.คุณนงนุช กมลสาธิต ๓๐๐ บาท (๒๑/๐๗)
  ๓.๒๕.คุณ Charuntae Parithat ๓๐๐ บาท (๒/๑๐)
  ๓.๒๖.คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๒๑/๑๐)
  ๓.๒๗ คุณพ่อสุวรรณ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๒๗/๑๐)
  ๓.๒๘.คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๑๘/๑๑)
  ๓.๒๙.คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๓/๑๒)  กองบุญที่ 4


  ๔.๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๑๗/๐๗)
  ๔.๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๑๗/๐๗)
  ๔.๓.คุณ Amnart Phuin ๘๐ บาท (๑๗/๐๗)
  ๔.๔.คุณ Chawalit Netsai ๕๐ บาท (๑๗/๐๗)
  ๔.๕.คุณChureeporn NuCin ร่วมบุญ ๑๐๐ บาท (๑๗/๐๗)
  ๔.๖.คุณSirima Preamamonkit และคณะ ร่วมบุญ ๑๐๐ บาท (๑๗/๐๗)
  ๔.๕.คณะกองบุญพุทธธรรมนำใจ นำโดยคุณB'bunniie NannAn ร่วมบุญ ๑๓๙ บาท (๑๗/๐๗)
  ๔.๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๑๗/๐๗)
  ๔.๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๔ บาท (๑๘/๐๗)
  ๔.๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๑๘/๐๗)
  ๔.๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๑๘/๐๗)
  ๔.๑๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๘/๐๗)
  ๔.๑๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๕ บาท (๑๘/๐๗)
  ๔.๑๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๑๘/๐๗)
  ๔.๑๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๑๘/๐๗)
  ๔.๑๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๙/๐๗)
  ๔.๑๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๗ บาท (๑๙/๐๗)
  ๔.๑๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๑๙/๐๗)
  ๔.๑๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๑๙/๐๗)
  ๔.๑๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๑๙/๐๗)
  ๔.๑๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๙/๐๗)
  ๔.๑๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๙/๐๗)
  ๔.๒๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๑๙/๐๗)
  ๔.๒๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๒๐/๐๗)
  ๔.๒๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๐/๐๗)
  ๔.๒๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒๐/๐๗)
  ๔.๒๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๐/๐๗)
  ๔.๒๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๒๐/๐๗)
  ๔.๒๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๔ บาท (๒๐/๐๗)
  ๔.๒๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๐/๐๗)
  ๔.๒๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ บาท (๒๑/๐๗)
  ๔.๒๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๕ บาท (๒๑/๐๗)
  ๔.๓๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๑/๐๗)
  ๔.๓๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๒/๐๗)
  ๔.๓๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๒๐ บาท (๒๒/๐๗)
  ๔.๓๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙.๐๙ บาท (๒๓/๐๗)
  ๔.๓๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒๓/๐๗)
  ๔.๓๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๙ บาท (๒๓/๐๗)
  ๔.๓๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ บาท (๒๓/๐๗)
  ๔.๓๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๓/๐๗)
  ๔.๓๘.คุณ Jiab Wn ๑๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
  ๔.๓๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒.๒๒ บาท (๒๔/๐๗)
  ๔.๔๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
  ๔.๔๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๔/๐๗)
  ๔.๔๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒๕/๐๗)
  ๔.๔๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒๕/๐๗)
  ๔.๔๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐ บาท (๒๖/๐๗)
  ๔.๔๕.คุณปิยะวัฒน์ ชัยพิพัฒน์(Piyawat Chaiphiphat) ๑๐๐ บาท (๒๗/๐๗)
  ๔.๔๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๘/๐๗)
  ๔.๔๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๘/๐๗)
  ๔.๔๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒๙/๐๗)
  ๔.๔๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๕๐ บาท (๓๐/๐๗)
  ๕๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๓๐/๐๗)
  ๕๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๓๐/๐๗)
  ๕๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๕ บาท (๓๑/๐๗)
  ๕๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๓๑/๐๗)
  ๕๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ บาท (๐๑/๐๘)
  ๕๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๐๒/๐๘)
  ๕๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๒/๐๘)
  ๕๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๓/๐๘)
  ๕๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๓/๐๘)
  ๕๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๕/๐๘)
  ๖๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๕/๐๘)
  ๖๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๗/๐๘)
  ๖๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓๖ บาท (๐๗/๐๘)
  ๖๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๐๙/๐๘)
  ๖๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๙/๐๘)
  ๖๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๐/๐๘)
  ๖๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๑/๐๘)
  ๖๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๑/๐๘)
  ๖๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๒/๐๘)
  ๖๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๐/๐๘)
  ๗๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๒๐/๐๘)
  ๗๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐.๕๕ บาท (๒๑/๐๘)
  ๗๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๘/๐๘)
  ๗๓. คุณณทัย ๑๐๐ บาท (๓๐/๐๘)
  ๗๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๓๑/๐๘)
  ๗๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๔/๐๙)
  ๗๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๐๕/๐๙)
  ๗๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๗/๐๙)
  ๗๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๘๐ บาท (๘/๐๙)
  ๗๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๒๐/๐๙)
  ๘๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๒๔/๐๙)
  ๘๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๔ บาท (๓๐/๐๙)
  ๘๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๓๐/๐๙)
  ๘๓.น.ส.ภวยา เส็งพานิช นางนุวอร เส็งพานิช นายอุดม เส็งพานิช ๑๐๐ บาท (๑/๑๐)
  ๘๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑/๑๐)
  ๘๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙ บาท (๑/๑๐)
  ๘๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙๙ บาท (๒/๑๐)
  ๘๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๓/๑๐)
  ๘๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๓/๑๐)
  ๘๙.คุณสิริมาและคณะ ๖๐ บาท (๔/๑๐)
  ๙๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๕ บาท (๔/๑๐)
  ๙๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๙ บาท (๔/๑๐)
  ๙๒.คุณ Ornicha Phitaksettakarn ๑๐๐ บาท (๕/๑๐)
  ๙๓.คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๖/๑๐)
  ๙๔.คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๘/๑๐)
  ๙๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๐๘/๐๙)
  ๙๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐ บาท (๐๙/๐๙)
  ๙๗.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๐/๐๙)
  ๙๘.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๑๓/๐๙)
  ๙๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐ บาท (๑๓/๐๙)
  ๑๐๐.คุณลัดดา บุญศรี อุทิศให้แม่คำ บุญศรี ๑๐๐ บาท (๑๓/๐๙)
  ๑๐๑.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๙ บาท (๑๔/๐๙)
  ๑๐๒.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑๖/๐๙)
  ๑๐๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๑/๑๐)
  ๑๐๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๔๒ บาท (๒๗/๑๐)
  ๑๐๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕.๕๕ บาท (๒๘/๑๐)
  ๑๐๖.คุณชมพูอุษมัน ๒๐ บาท (๔/๑๑)
  ๑๐๗.คุณชาลี แซ่จึง ๕๐ บาท (๑๔/๑๑)
  ๑๐๘.คุณ PATRAVADI ๓.๔๔ บาท (๑๙/๑๑)
  ๑๐๙.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๒๒/๑๑)
  ๑๑๐.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐.๐๙ บาท (๒๔/๑๑)
  ๑๑๑.คุณ SATIT ๑๐๐ บาท (๒๖/๑๑)
  ๑๑๒.คุณ PANOOWAT ๓๐ บาท (๒๖/๑๑)
  ๑๑๓.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐.๕๕ บาท (๒๗/๑๑)
  ๑๑๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๕๐ บาท (๒๗/๑๑)
  ๑๑๕.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ บาท (๒๗/๑๑)
  ๑๑๖.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ บาท (๒๗/๑๑)
  ๑๑๗.คุณ NUTTHIDA ๒๐ บาท (๒๙/๑๑)
  ๑๑๘.คุณ SUNID ๑๐๐ บาท (๒๙/๑๑)
  ๑๑๙.คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๑/๑๒)
  ๑๒๐.คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๑/๑๒)
  ๑๒๑.คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐ บาท (๒/๑๒)
  ๑๒๒.คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๓/๑๒)
  ๑๒๓.คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท (๓/๑๒)
  ๑๒๔.คุณ twentynine ๑๐ บาท (๙/๑๒)
  ๑๒๕.คุณชมพูอุษมัน ๒๐ บาท (๘/๑๒)
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย were : 12-09-2015 เมื่อ 11:02 PM เหตุผล: เพื่อปรับรายละเอียด
   
 2. were said:
   
 3. were said:
   
 4. were said:
   
 5. were said:
   
 6. were said:
   
 7. were said:
   
 8. were said:
  อานิสงส์ของการบูชาพระรัตนตรัยด้วยทองคำตามพระไตรปิฎก ตอนที่ 1


   
 9. were said:
   
 10. were said: