สุขทางโลก กับสุขทางธรรม

กระทู้: สุขทางโลก กับสุขทางธรรม

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. Admax said:

  สุขทางโลก กับสุขทางธรรม


  สุขทางโลก กับสุขทางธรรม


  หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน ท่านสอนว่า...

  … "ความสุขทางโลกียะมันอาศัยความเข้าไปยึดเอาสิ่งไม่เที่ยงมาเป็นความสุขของมัน เสพย์แล้วก็ดับไป แล้วก็ประกอบไปด้วยทุกข์ในภายหลัง มันสุขได้นานสุดแค่หมดลมหายใจของเรา มันไม่ได้ติดตามเราไปด้วย ส่วนสิ่งที่ติดตามเราไปทุกที่่ทุกภพทุกชาติ คือ บุญกับบาป แล้วทีนี้เราควรแล้วหรือ ที่จะยึดเอาสิ่งไม่เที่ยงมาเป็นสุขของตน"..

  … "ส่วนโลกุตระสุข คือ สุขในการปล่อยวาง สุขด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่น สุขด้วยตัวของมันเอง อิ่มเอมด้วยตัวของมันเอง ไม่ยึดสิ่งไรๆทั้งปวง มีแต่บุญจาก ศีล ทาน ภาวนา ที่จะติดตามเราไปทุกๆชาติ แล้วควรหรือไม่ควรที่เราจะน้อมมาพิจารณาแล้วเจริญปฏิบัติให้ถึงสุขแห่งโลกุตระนั้น" ...

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Admax : 09-01-2015 เมื่อ 09:52 PM