ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)

***************************

การทอดกฐินเป็นงานบุญประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธได้จัดทำขึ้น ซึ่งในหนึ่งปีแต่ละวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ๓ เดือน จะรับกฐินได้ ๑ ครั้ง เมื่อออกพรรษาพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันจัดหาผ้ากฐินและปัจจัยพร้อมเครื่องบริวารนำไปทอดตามวัดต่างๆ
ในปีนี้คณะศรัทธาสาธุชนได้กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีและนำปัจจัยสมทบเพื่อซ่อมบำรุงเสนาสนะที่ชำรุดในวัดเกาะวาลุการาม ให้มีสภาพสมบูรณ์สะดวกต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์
ดังนั้น จึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานทอดกฐิน ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานอุปถัมภ์ผ้ากฐิน จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล
เวลา ๐๙.๑๕ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา อานิสงส์การทอดกฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำพิธีทอดถวายผ้ากฐิน , พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ แขกที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จพิธี

วัดเกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๑๗๕๒๘