ขอเชิญร่วมปฎิบัตธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม. วัดสวนป่าไผ่ล้อม ต.ท่าเสาอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่11 ~ 20 ธันวาคม 2558
081~9950582