บวรธรรม บพิตร ฉบับพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร

กระทู้: บวรธรรม บพิตร ฉบับพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว Butsaya

  Butsaya said:

  บวรธรรม บพิตร ฉบับพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร  บวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  บวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ
  คลิกเพื่อ...Download...


  บวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  เพื่อประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏแพร่หลาย เทิดทูนพระเมตตาธรรม
  ให้ประทับไว้ในจิตใจของปวงชน แสดงพระปฏิปทาและพระจริยวัตรอันงดงาม
  ให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่อนุชนผู้มาภายหลัง และเพื่อเป็นเครื่องบำรุงศรัทธา
  และเสริมสร้างปสาทะในบวรพุทธศาสนาของสาธุชนทั่วไป หนังสือฉบับนี้
  จึงเป็นเสมือนพระอนุสสรณียวัตถุในเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระองค์นั้นตลอดไป  บวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป
  คลิกเพื่อ...Download...
  ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล :: http://www.ebooks.in.th/ebook/37532/
  http://www.ebooks.in.th/ebook/37531/

  ลิงค์สำหรับ
  ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร
  http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/สมเด็จพระญาณสังวร

  https://drive.google.com/open?id=0B6...3lNdjNWaXNGbE0
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Butsaya : 12-16-2015 เมื่อ 11:15 AM

  ธรรมมีทุกหย่อมหญ้า.......สำหรับผู้มีปัญญา