เจริญพร ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ด้วยอาตมภาพ ได้เปิดสอนนักเรียนธรรมศึกษา ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนสอบผ่านดังนี้ ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบผ่าน 18 คน ธรรมศึกษาชั้นโท สอบผ่าน 13 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก สอบผ่าน 33 คน รวม 64 คน

ซึ่งอาตมภาพจะจัดมอบใบวุฒิบัตรและแจกทุนการศึกษา ในวัน พฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 59 นี้ ณ โรงเรียนบ้านตะกุย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ดังนั้น ญาติโยมท่านใดมีจิตศรัทธา และอยากร่วมสนับสนุนคนใฝ่ดีครั้งนี้ สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษา หรือร่วมสนับการศึกษาในปี นี้ สามารถร่วมบุญได้ดังนี้

1.ทุนการศึกษา ทุนละ 200 บาท จำนวน 64 ทุน เป็นเงิน 12,800 บาท หรือร่วมบุญตามศรัทธา เพื่อจัดการศึกษาในปีนี้ต่อไป
2.ร่วมสร้างห้อง จริยธรรม ประจำโรงเรียน ตามกำลังศรัทธา

ร่วมบุญผ่านธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6
http://www.phrasomrak.com

หมดเขตรับสายธารศรัทธา 24 มี.ค. 2559 เวลา 8.30 น.นี้เท่านั้น

ต้องการใบอนุโมทนาบัตร สามารถแจ้งวันเดือนปีที่โอนและจำนวนเงิน ไปที่ [email protected] หรือ ระบบไลน์ 086-260-2702

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
0862602702

ดูภาพการมอบทุนเมื่อปี 56-57-58 ได้ และหลังจากมอบเสร็จปีนี้ จะอับทราบทางเว็บลิงค์นี้
https://www.facebook.com/media/set/?...2680691&type=3