รบกวนขอทราบความหมายของชื่อคะ

กระทู้: รบกวนขอทราบความหมายของชื่อคะ

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. จิราภรณ์1327 said:

  รบกวนขอทราบความหมายของชื่อคะ

  อยากทราบความหมายของชื่อ ดังนี้คะ
  1.จิณณ์ธีร์
  2.จิณณธีร์
  3.จิรวิชญ์
  4.จิรวิร์
  ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ
   
 2. tewada said:
  อรรถกถา นามสิทธิชาดกว่าด้วย ชื่อไม่เป็นของสำคัญ

  พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภภิกษุผู้หวังความสำเร็จโดยชื่อ รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่า ชีวกญฺจ มตํ ทิสฺวา ดังนี้.
  ได้ยินว่า กุลบุตรผู้หนึ่ง โดยนามชื่อว่า ปาปกะ บวชถวายชีวิตในพระศาสนา เมื่อถูกพวกภิกษุเรียกว่า มาเถิดอาวุโส ปาปกะ หยุดเถิดอาวุโส ปาปกะ ก็คิดว่า ในโลกผู้ที่มีชื่อว่า ปาปกะ เขากล่าวกันว่า ลามกเป็นตัวกาฬกรรณี เราต้องให้พระอุปัชฌาย์อาจารย์หาชื่อ ที่ประกอบไปด้วยมงคลอย่างอื่น เธอเข้าไปหาอุปัชฌาย์อาจารย์ กราบเรียนว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ชื่อของผมเป็นอัปมงคล กรุณาตั้งชื่ออย่างอื่นให้กระผมเถิด. ครั้งนั้น อาจารย์และอุปัชฌาย์ ก็กล่าวกะเธออย่างนี้ว่า ชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกัน ขึ้นชื่อว่าความสำเร็จประโยชน์ไรๆ มิได้มีเพราะชื่อเลย เธอจงพอใจชื่อของตนนั้นเถิด. เธอคงยังอ้อนวอนอยู่ร่ำไป ความที่เธอมุ่งความสำเร็จโดยชื่อนี้ เกิดแพร่หลายกระจายไปในสงฆ์.
  อยู่มาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันในธรรมสภา ตั้งเรื่องสนทนากันว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ได้ยินว่า ภิกษุโน้นมุ่งความสำเร็จโดยชื่อ ขอให้ช่วยหาชื่อที่เป็นมงคลให้ พระบรมศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภา ตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร.
  เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในกาลก่อน เธอก็มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อเหมือนกัน แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังต่อไปนี้ :-
  ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ บอกมนต์กะมาณพ ๕๐๐ ในพระนครตักกสิลา มาณพผู้หนึ่งของท่าน ชื่อ ปาปกะ โดยนาม ถูกเขาเรียกอยู่ว่า มาเถิดปาปกะ ไปเถิดปาปกะ คิดว่า ชื่อของเราเป็นอัปมงคล ต้องขอให้อาจารย์ตั้งชื่ออื่นให้ใหม่ เขาไปหาอาจารย์ เรียนว่า ท่านอาจารย์ขอรับ ชื่อของกระผมเป็นอัปมงคล โปรดตั้งชื่ออย่างอื่นให้เถิดขอรับ ครั้งนั้น อาจารย์ได้กล่าวกะเขาว่า ไปเถิดพ่อ เจ้าจงเที่ยวไปตามชนบทแล้ว กำหนดเอาชื่อที่เป็นมงคล ชื่อหนึ่งที่ตนชอบใจอย่างยิ่งแล้วมา เราจักเปลี่ยนชื่อของเจ้าเป็นชื่ออย่างอื่น. เขารับคำว่า ดีแล้ว ขอรับ ถือเอาเสบียงออกเดินทางไปท่องเที่ยวไปตามคามนิคมชนบท ลุถึงนครแห่งหนึ่ง
  ในพระนครนั้นแหละ มีบุรุษผู้หนึ่ง ชื่อว่า ชีวกะ (บุญรอด) โดยนาม ตายลง เห็นหมู่ญาติกำลังหามเขาไปสู่ป่าช้า จึงถามว่า ชายผู้นี้ชื่ออะไร? หมู่ญาติตอบว่า จะชื่อว่า ชีวกะ(บุญรอด) ก็ดี อชีวก(ไม่รอดก็ดี) ก็ตายทั้งนั้น ชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกัน เจ้านี่ เห็นจะโง่กระมัง. เขาฟังคำนั้นแล้วมีความรู้สึกเฉยๆ ในเรื่องชื่อ เดินทางกลับเข้าเมืองของตน.
  ครั้งนั้น พวกนายทุนกำลังจับนางทาสีผู้หนึ่งซึ่งไม่ให้ดอกเบี้ยให้นั่งที่ประตู เฆี่ยนด้วยเชือก และนางทาสีผู้นั้นก็มีชื่อว่า ธนปาลี(คนมีทรัพย์) เขาเดินเรื่อยไปตามท้องถนน เห็นนางถูกเฆี่ยน ก็ถามว่า มันไม่ยอมให้ดอกเบี้ย เขาถามว่า ก็นางมีชื่ออย่างไรเล่า? พวกนายทุนตอบว่า นางชื่อ ธนปาลี(คนมีทรัพย์). เขาถามว่า แม้จะมีชื่อธนปาลี โดยนาม ก็ยังไม่อาจให้เงินแค่ดอกเบี้ยหรือ? พวกนายทุนตอบว่า จะชื่อธนปาลี คนรวยก็ดี จะชื่ออธนปาลี คนจนก็ดี เป็นคนเข็ญใจได้ทั้งนั้น ชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกัน เจ้านี่เห็นจะโง่แน่. เขายิ่งรู้สึกเฉยๆ ในเรื่องชื่อยิ่งขึ้น เดินออกจากเมืองไปตามทาง
  ในระหว่างทางพบคนหลงทาง ถามว่า ผู้เป็นเจ้าเที่ยวทำอะไรอยู่เล่า? เขาตอบว่า ข้าพเจ้าหลงทางเสียแล้ว เขาย้อนถามว่า ก็คุณชื่อไรเล่า? เขาตอบว่า ข้าพเจ้าชื่อ ปันถกะ(ผู้เจนทาง) เขาถามว่า ขนาดชื่อปันถกะ ยังหลงทางอีกหรือ? คนหลงทางกล่าวว่า จะชื่อปันถกะ(ชำนาญทาง) หรือชื่ออปันถกะ (ไม่ชำนาญทาง) ก็มีโอกาสหลงทางได้เท่ากัน ชื่อเป็นบัญญัติสำหรับเรียกกัน ก็ท่านเองเห็นจะโง่แน่. เขาเลยวางเฉยในเรื่องชื่อ ไปสู่สำนักของพระโพธิสัตว์.
  ครั้นพระโพธิสัตว์ถามว่า อย่างไรเล่า พ่อคุณ เจ้าได้ชื่อที่ถูกในมาแล้วหรือ? ก็เรียนท่านว่า ท่านอาจารย์ขอรับ
  ธรรมดา คนเราถึงจะชื่อว่าชีวก แม้จะชื่ออชีวก คงตายเท่ากัน
  ถึงจะชื่อ ธนปาลี แม้จะชื่อ อธนปาลี ก็เป็นทุคคตะได้ทั้งนั้น
  ถึงจะชื่อปันถกะ แม้จะชื่ออปันถกะ ก็หลงทางได้เหมือนกัน
  ชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกัน ความสำเร็จเพราะชื่อมิได้มีเลย ความสำเร็จมีได้เพราะการกระทำเท่านั้น พอกันทีเรื่องชื่อสำหรับกระผม กระผมขอใช้ชื่อเดิมนั่นแหละต่อไป. พระโพธิสัตว์เทียบเคียงเรื่องที่เขาเห็น และกรรมที่เขากระทำ แล้วกล่าวคาถานี้ ความว่า :-

  "เพราะเห็นคนชื่อชีวกะตาย นางธนปาลีตกยาก นายปันถกะหลงทางในป่า เจ้าปาปกะจึงกลับมา" ดังนี้.

  บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปุนราคโต ความว่า เพราะเห็นเหตุ ๓ อย่างเหล่านี้ จึงหวนกลับมา ร อักษร ท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจแห่งสนธิ.

  พระบรมศาสดาทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้ว ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในปางก่อน เธอก็มุ่งความสำเร็จ เพราะชื่อมาแล้วเหมือนกัน
  แล้วทรงประชุมชาดกว่า
  มาณพผู้มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อในครั้งนั้น ได้มาเป็นภิกษุผู้มุ่งความสำเร็จเพราะชื่อในบัดนี้
  บริษัทของอาจารย์ได้มาเป็น พุทธบริษัท
  ส่วนอาจารย์ได้มาเป็น เราตถาคต ฉะนี้แล.
   
 3. อัญชลี said:
  สวัสดีค่ะ

  เคยเห็นโพสต์เก่าๆ ว่ามีการช่วยตั้งชื่อและแปลความหมายให้ในกระทู้นี้ พอดีกำลังหาชื่อใหม่ให้ลูกชายและลูกสาวอยู่ค่ะ คือลูกชายและลูกสาวเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พอดิฉันย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพก็ใช้ชื่อทับชื่อภาษาอังกฤษ ลูกชายกำลังจะย้ายเข้าโรงเรียนใหม่เลยอยากใช้โอกาสนี้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ ไม่ทราบว่าต้องส่งข้อมูลอะไรให้บ้างคะเพื่อขอความช่วยเหลือในการตั้งชื่อให้ลูกค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
   
 4. รูปส่วนตัว D E V

  D E V said:
  .
  สวัสดีครับ คุณอัญชลี

  ช่วงนี้อาจารย์นพกรณ์ติดภารกิจ
  จึงต้องขอหยุดการตั้งชื่อไว้ก่อน
  ดังที่แจ้งไว้ในกระทู้แปลความหมายชื่อน่ะครับ


  ช่วงนี้อาจารย์นพกรณ์ติดภารกิจ
  จำเป็นต้องงดตอบคำถามชั่วคราว
  ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ  และยังไม่ทราบกำหนดที่แน่นอน
  ว่าอาจารย์นพกรณ์จะกลับมาตอบเรื่องชื่อได้เมื่อไหร่ครับ  เดฟ
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย D E V : 04-18-2016 เมื่อ 04:09 PM

  สรณะคือพระรัตนตรัย
   
 5. อัญชลี said:
  ขอบคุณค่ะคุณเดฟ แล้วไม่ทราบว่าแจ้งข้อมูลเอาไว้ก่อนเพื่อรออาจารย์ว่างแล้วตอบให้จะได้มั๊ยคะ พอดีใช้กระทู้ไม่ค่อยเป็นกลัวจะไม่ทราบความคืบหน้าค่ะ รบกวนด้วยนะคะ
   
 6. รูปส่วนตัว D E V

  D E V said:
  .
  สวัสดีครับ คุณอัญชลี

  เนื่องจากยังไม่ทราบกำหนดที่แน่นอน
  ว่าอาจารย์นพกรณ์จะสามารถกลับมาตอบอีกเมื่อใด
  จึงต้องปิดรับการโพสท์ถามชื่อไว้ก่อน
  มิเช่นนั้นจะมีคำถามสะสมเป็นจำนวนมาก
  ทำให้ไม่สามารถตอบได้ทั่วถึงทั้งหมดครับ

  ถ้าอาจารย์นพกรณ์กลับมาตอบอีกเมื่อใด
  จะเปิดให้โพสท์คำถามเกี่ยวกับชื่อ
  ไว้ที่หมวดการแปลความหมายชื่อคน
  ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

  การแปลความหมายชื่อคน (ก-ฮ)
  http://www.watkoh.com/board/forumdisplay.php?14
  เดฟ


  สรณะคือพระรัตนตรัย
   
 7. สวัสดีค่ะ
  พึ่งสมัครเป็นสมาชิก ไม่แน่ใจทำถูกต้องหรือเปล่า ยังทำไม่ค่อยถนัดค่ะ ยังไงต้องขออภัยด้วยค่ะ เห็นโพสเก่าๆว่าทางเวปสามารถตั้งชื่อและสอบถามความหมายได้ ไม่ทราบยังสอบถามได้หรือเปล่าค่ะ

  มะลิวัลย์
   
 8. รูปส่วนตัว D E V

  D E V said:
  .
  สวัสดีครับ คุณมะลิวัลย์
  ตอนนี้ยังไม่เปิดให้โพสท์ในหมวดเกี่ยวกับชื่อครับ
  เนื่องจากอาจารย์นพกรณ์ยังติดภารกิจครับ  เดฟ
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย D E V : 05-30-2016 เมื่อ 08:06 AM

  สรณะคือพระรัตนตรัย