ช่วยแปลคาถาบาลีให้ผมหน่อยครับ

กระทู้: ช่วยแปลคาถาบาลีให้ผมหน่อยครับ

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. Jittakuno said:

  ช่วยแปลคาถาบาลีให้ผมหน่อยครับ

  กรุณาแปลคาถานี้ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

  อิติ จิตตัง เอหิ เทวะตาหิ
  จะมหาเตโช นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา ทิปปะติ
  นะเรโส จะมหาราชา เมตตา จะกะโรติ มหาลาภัง
  จะ ทาโสตถี ภะวันตุเม ฯ
   
 2. bigsu said:
  คาถาบูชาพระนเรศวร ในอินเตอร์เน็ตมีคำแปลอยู่ลองหาดู
  บรรทัดสุดท้าย


  สะทา โสตถี ภะวันตุเม ฯ /ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่เรา
   
 3. รูปส่วนตัว D E V

  D E V said:
  สวัสดีครับ คุณ Jittakuno, bigsu

  อนุโมทนาครับ
  ลองหาดูเท่าที่เจอ มีคำแปลอันนี้ครับ  คำบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  นะโม ๓ จบ

  นเรศวรมหาราชจุติ สิทธิสังโฆ นโมพุทธายะ ( ๓ จบ )


  อิติ จิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา ทิปปะติ นะเรโส จะมหาราชา เมตตา จะกะโรติ มหาลาภัง จะ ทาโสตถี ภะวันตุเม ฯ

  คำแปล
  ข้าพระพุทธเจ้า…………………………………………ขอน้อมกราบบูชารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ผู้ทรงมหา เดชานุภาพ ทรงเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของชาติไทย เป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงแผ่พระเมตตาบารมี คุ้มครองป้องกันภัยพิบัติประทานพรให้ข้าพระพุทธเจ้าและ……………………………ให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน เงินทอง มีลาภ มีความสุขสวัสดิ์ชั่วนิรันดร์ เทอญ.  เดฟ

  สรณะคือพระรัตนตรัย
   
 4. Jittakuno said:
  ขอบคุณครับ