พุทโธ วันแม่

กระทู้: พุทโธ วันแม่

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. plarm said:

  พุทโธ วันแม่

  ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระธรรมเจ้าทุก ๆ พระธรรมขันธ์ พระอริยสงฆ์ และท่านทั้งหลายผู้กำลังแสวงหาความเจริญทั้งสิ้น


  ขอนมัสการพระคุณเจ้าผู้เจริญทุกๆท่านและ ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่กำลังแสวงหาความเจริญทุกๆท่านๆ วันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันแม่
  แห่งชาติ ในวันนี้เราจะได้เห็นทุกๆคนแสดงความรักต่อแม่ของเรา บางคนก็กราบเท้าแม่ ล้างเท้าแม่ บอกรักแม่ ถ่ายรูปกับแม่ลงในเน็ต
  แต่โยมทั้งหลายลืมตั้งจิตใจที่จะขอขมา ขออโหสิกรรมต่อแม่ของเราหรือเปล่า ผมเห็นว่าหลายๆท่านคงจะกล่าวคำขอขมาแล้วก็กราบเท้า
  บอกรักแม่ แล้วมาพิจารณาดูว่าท่านทั้งหลายน่าจะเตรียมใจที่จะกราบแม่ก่อน จึงได้บทความที่เขียนว่า พุทโธวันแม่

  ที่ว่าให้ท่านทั้งหลายตังจิตใจที่จะกราบแม่โดยการภาวนาว่า พุทโธ นั้นหมายความว่า ก่อนที่ท่านจะกราบ ลองสำรวมจิตใจดูแล้ว
  ท่องว่าพุทโธสำรวมจิตใจดู พุทโธหมายความว่าอะไร พุทโธหมายความว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม แล้วท่านคงจะสงสัยว่า
  แล้วเราจะรู้อะไร ตื่นอะไร เบิกบานอะไร ที่ให้เราพิจารณาดูตัวเราเองตอนภาวนาว่า พุทโธ ให้เรารู้ตัวเรา รู้ว่าอะไร รู้ว่าเราเคยทำอะไรไม่ดีกับแม่ของเราบ้าง รู้ว่าเราเคยเถียงท่าน ว่าท่าน ทำให้ท่านต้องน้ำตาตกในไปกี่ครั้ง พิจารณาให้รู้ตัวเรา ตนย่อมรู้สิ่งที่ตนทำฉันใด
  ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าเคยสร้างกรรมไม่ดีกับแม่ไว้ฉันนั้น เมื่อเราพิจารณาจนรู้แล้วต่อไปเราก็ตื่น ตื่นจากอะไรตื่นจากการที่เรากระทำ
  กรรมนั้นเป็นนิสัย ตื่นจากการชอบเถียงชอบว่าท่าน ตื่นจากการทำให้ท่านเสียใจและผิดหวัง เมื่อเราตื่นแล้วบางท่านถึงกับน้ำตาคงจะไหล
  เพราะเราคิดได้ว่าเราเคยทำกรรมอันใดที่ไม่ดีกับแม่ไว้บ้าง เมื่อเราตื่นแล้วเราก็สำรวมกายใจยกพวงมาลัยขึ้น เมื่อท่านยกพวงมาลัยขึ้น
  แล้วภาวนาต่อว่าพุทโธ เป็นผู้เบิกบาน เบิกบานอะไร เบิกบานด้วยธรรมะ ธรรมะว่าสิ่งนี้เราจะไม่ทำอีกแล้ว เบิกบานว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ไม่ดี
  ทั้งหลายที่ได้ทำจะขอกราบขอขมาลาโทษ เมื่อเรารู้ตัวเราว่าทำอะไร เมื่อรู้ตัวเราว่าตื่นแล้ว เมื่อรู้ว่าตัวเราก็มีความเบิกบานแห่งธรรมะนั้น
  เราย่อมจะมีความสุขปิติจะมีความสุข เมื่อกราบลงกับท่านใจเราที่ รู้ ที่ตื่น ที่เบิกบานแล้วฉันใด ใจของเรานั้นย่อมมีความสุขฉันนั้น
  สุขจากอะไร สุขจากการที่เราจะไม่ทำความผิดนั้นอีกแล้ว สุขจากการรู้ตัวเราเอง สุขจากการรับพรแม่ สุขจากการบอกรักแม่
  เมื่อท่านทั้งหลายมีความสุขจากการกราบแม่แล้ว ผมก็มีกลอนที่จะมอบให้ท่านทั้งหลาย

  พระคุณแม่ แม่ให้ ไม่มีหมด
  มิเลี้ยวลด จำจด ทุกบทสอน
  พระคุณแม่ แท้จริง ยิ่งสาคร
  ประนมกร อ่อนแนบ แทบเท้าเอ๋ย... ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขในวันแม่ และขอให้ท่านทั้งหลายได้บอกรักและดูแลแม่ของท่านเองอยู่ทุก ๆวัน พึงเว้นจากการที่จะทำไม่ดีกับแม่ เพราะคนเราได้ทำชั่วเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ต่อไปก็เห็นความชั่วเป็นของธรรมดา สาธุ

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย plarm : 08-12-2017 เมื่อ 02:42 PM