บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน ปี 60

กระทู้: บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน ปี 60

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. Admax said:
  ส่งจิตเข้าใน แก้ฟุ้งซ่านคิดมาก

  1. พุทธานุสสติ พุทโธ (รู้ปัจจุบัน)
  2. อานาปานสติ(ทำปัจจุบัน)
  3. เดินจงกรม
  4. สัมปะชัญญะ
  5. ทวัตติงสาการ กายคตาสติ อาการ 32 ประการ (ม้างกาย)
  6. ธาตุ ๖ (อาศัยม้างกายลงธาตุ จิตตั้งอยู่กลางกองรูป ถอดออกหมดทำแค่รู้สัมผัส)
  7. จิตจับที่จิต(ทำแค่รู้)
  8. เมตตา (แผ่ให้ตนเอง น้อมเข้ามาภายในตนให้ไม่เเร่าร้อนสัดส่าย ไม่มีทุกข์ ไม่มีเวร ภัย พยาบาท อันตรายเบียดเบียน)
  9. กสิน (ทำปัจจุบันที่เห็น หลับตารู้นิมิตตอนหลับตา ดูที่ความมืดในปัจจุบัน โดยไม่ตรึกนึก เข้าถึงได้ก็เกิดกสินสี แสง อากาศ แต่ถ้ากสินจริงๆเป็นการหน่วงนึกถึงภาพ คุณลักษณะภาพที่นึกถึง จนภาพนิ่งปรากฏในเบื้องหน้า บังคับได้ตามกำลังจิต)
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Admax : 12-29-2017 เมื่อ 07:46 AM
  ความติดข้องใจเสพย์อารมณ์ความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น สมุทัย
  ผลของการดำเนินไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น ทุกข์
  รู้สัจธรรมและปรมัตถ์ ดำรงอยู่ในกุศล สติ ศีล สมาธิ พรหมวิหาร๔ คิดดี พูดดี ทำดี เป็น มรรค
  การดับไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี ถึง อัพยกตธรรม เป็น นิโรธ