สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ สมาชิกวัดเกาะวาลุการาม ทุกท่าน

กระทู้: สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ สมาชิกวัดเกาะวาลุการาม ทุกท่าน

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. รูปส่วนตัว D E V

  D E V said:

  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ สมาชิกวัดเกาะวาลุการาม ทุกท่าน


  พรปีใหม่ ๒๕๖๑
  จาก พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร, ดร.

  เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการาม


  ปีเก่า ๒๕๖๐ ล่วงกาลผ่านไปแล้วเข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๖๑
  ขอให้ความทุกข์ความโศก โรคภัยไข้เจ็บ อันตรายทั้งหลายจงหมดไปกับปีเก่า
  ขอให้พบแต่กัลยาณมิตรและสิ่งที่ดีงาม มีสติปัญ
  ญาเรืองรองผ่องใส

  ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้
  ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย กุศลผลบุญ บารมี ที่ท่านได้ทำไว้แล้ว
  จงเป็นพลวปัจจัยให้ ทุกท่าน มีความสุขความเจริญในชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน
  มีความปลอดภัยในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ
  ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
  สมบูรณ์พูนผลในกุศลที่พึงปรารถนาตลอดไป
  ได้มีดวงตาเห็นธรรม ด้วยกันทุกคนทุกท่าน เทอญ

  สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
  Happy new year 2018

  พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร, ดร.
  เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการาม

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย D E V : 01-03-2018 เมื่อ 03:26 PM

  สรณะคือพระรัตนตรัย
   
 2. Admax said:
  สาธุ สาธุ สาธุ
  ความติดข้องใจเสพย์อารมณ์ความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น สมุทัย
  ผลของการดำเนินไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น ทุกข์
  รู้สัจธรรมและปรมัตถ์ ดำรงอยู่ในกุศล สติ ศีล สมาธิ พรหมวิหาร๔ คิดดี พูดดี ทำดี เป็น มรรค
  การดับไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี ถึง อัพยกตธรรม เป็น นิโรธ