ขอเชิญเพื่อนสมาชิกวัดเกาะวาลุการาม ร่วมไว้อาลัยแด่คุณตุ๊กตา (ดีเจใบบัว) ดีเจเสียงธรรมวิทยุออนไลน์วัดเกาะวาลุการาม ดีใบบัวเป็นสมาชิกวัดเกาะฯ อีกท่านหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนเกื้อกูลแก่เว็บไซท์วัดเกาะวาลุการาม โดยสละเวลาอันมีค่าทั้งแรงกายแรงใจ ให้ความช่วยเหลือในการเปิดสื่อเสียงธรรมเพื่อเผยแผ่ทางสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดเกาะวาลุการาม ด้วยกุศลผลบุญทั้งหลายที่ได้สั่งสมมานี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ "ดีเจใบบัว" สู่สุคติเทอญ