ขอเชิญเพื่อนสมาชิกวัดเกาะวาลุการาม ร่วมไว้อาลัยแด่ "คุณพ่อ" ของแอดมิน Nongkran ผู้ดูแล Facebook สนทนาธรรมวัดเกาะวาลุการาม "คุณพ่อ" ของแอดมิน Nongkran ได้ไปสู่สัมปรายภพ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 รวมสิริอายุ 92 ปี แอดมิน Nongkran ผู้ดูแล Facebook สนทนาธรรมวัดเกาะวาลุการาม
เป็นสมาชิกวัดเกาะฯ มาอย่างยาวนาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกับเหล่ากัลยาณมิตร และให้การสนับสนุนเกื้อกูลแก่เว็บไซต์วัดเกาะฯ เสมอมา ทั้งยังสละเวลาอันมีค่าในการช่วยเหลือดูแล Facebook สนทนาธรรมวัดเกาะวาลุการาม พร้อมทั้งโพสท์ข้อธรรมอันมีประโยชน์ยิ่งให้สมาชิกได้ติดตามอ่านอย่างสม่ำเสมอด้วยกุศลผลบุญทั้งหลายที่ได้สั่งสมมานี้ขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ "คุณพ่อ" สู่สุคติเทอญ