ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ อยากรู้และอยากลอง
เพื่อนเล่นเพื่อนลองการคบเพื่อนร่วมวัยเป็นสิ่งที่
สำคัญยิ่งต่อจิตใจของเด็กวัยรุ่นแต่การคบเพื่อนก็ย่อมมีทั้งคุณและโทษ เพื่อนอาจ เป็นผู้ประคับประคองจิตใจ
ของเด็กวัยรุ่นในยามทุกข์ร้อน ชี้แนะสิ่งที่มีประโยชน์
เพื่อนทำให้วัยรุ่นรู้สึกว่าต่างคนต่างเป็นเจ้าของชีวิต
ของกันและกัน โลกนี้มีที่รักและมี ผู้ที่รัก เป็นต้น
การที่พ่อแม่จะคอยห้ามปรามหรือคอยจ้ำจี้จ้ำไช หรือ
ห้ามไม่ให้เขาคบกับเพื่อนคนโน้นคนนี้อยู่ ตลอดเวลา
จะทำให้เขาเบื่อได้ คับข้องใจได้ การที่พ่อแม่คอยจำกัด
สิทธิของเขาในการคบเพื่อน แบบนี้แล้วเขาอาจจะมี
พฤติกรรมที่ดื้อดึง จะเอาชนะ และลองเพื่อประชด
ประชันพ่อแม่ได้ เช่น ถ้าพ่อแม่ห้ามเขาพูดคุยหรือ
คบค้าสมาคมกับพวกที่ ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ หรือเล่นการ
พนัน เขาก็ยิ่งจะพูดคุยด้วย หรือบางครั้งก็สูบบุหรี่
เองเลยก็ได้ ทางที่ดีแล้วพ่อแม่ ควรพูดคุยให้ข้อคิด
กับเขาธรรมดา ๆ ก็น่าจะเพียงพอ ถ้าพ่อแม่เป็น
ตัวอย่างที่ดี ให้ความอบอุ่น อบรมบ่มนิสัย
ที่ดีให้แก่เขาแล้ว ก็จะทำให้เขาเติบโตด้วยดี
ได้เช่นกัน เพราะเพื่อนที่เขาเล่นด้วยนั้นเป็น
การเข้าสังคมของเด็ก ก่อนที่เขาจะก้าวไปสู่
สังคมของผู้ใหญ่ในอนาคต

เพื่อนกับปัญหาสังคมที่อันตราย

เมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น นอกจากเขาจะมีปัญหาส่วนตัว
ในด้านต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้ตัวเขาเองต้องหาทางแก้ไขปัญหา
และผู้ใหญ่ต้องคอยช่วยในการปรับตัวของเขาบางครั้งปัญหา
ส่วนตัวของเขาก็ยังเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอีกด้วย
เพราะฉะนั้น เรามักจะได้ยินข่าวเกรียวกราวเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่น
ทั้งจากวงการสื่อมวลชน ราชการ ตลอดจนในหมู่ประชาชน
ทั่วไปที่ต่างก็ให้คำวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาของวัยรุ่นโดยทั่วกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่เด็กวัยรุ่นได้รวมกลุ่มกันมีทั้งเล็กและใหญ่
เที่ยวรังควานและก่อกวนฝ่ายตรงข้าม หรือความสุขของสังคม
เนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเข้ากับกลุ่มวัยอื่น ๆ ไม่ได้
มักจะอยู่เฉพาะกลุ่มเพื่อนของตน เป็นวัยที่ มีปัญหาหรือ
พฤติกรรมที่ต่อต้านสังคม สร้างปัญหากับพ่อแม่ พี่น้อง
ครูอาจารย์ ซึ่งสภาวะ เหล่านี้จะนำไปสู่พฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาสังคมได้ง่าย เช่น

1. ปัญหาการดื่มสุรา เพราะเด็กวัยรุ่นมักจะเลียนแบบ
ผู้ใหญ่โดยยึดถือค่านิยมที่ผิด ๆ ที่ว่า ถ้าไม่กินเหล้าแสดงว่าไม่ใช่ลูกผู้ชาย
2. ปัญหาการสูบบุหรี่ เพราะเด็กวัยรุ่นมักจะสูบตามเพื่อน
เพื่อเข้าสังคม และคิดว่าโก้เก๋ดี ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
3. ปัญหาเสพสารเสพย์ติดชนิดรุนแรง
4. ปัญหาโรคจิตโรคประสาท จากการดิ้นรนต่อสู้
ค่าครองชีพแพง ผิดหวัง เป็นต้น
5. ปัญหาการทำแท้ง
6. ปัญหาโสเภณีเด็ก และหญิงบางประเภท

ปัญหาการดื่มสุราและสูบบุหรี่ อันตรายสำหรับวัยรุ่น
เมื่อมีปัญหาทางครอบครัวแล้ว หาทางออกไม่ได้ ถูกเพื่อน
ชักจูงเพราะถือว่าไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่ลูกผู้ชาย และผลร้าย
จะติดตามมาได้ คือ ก่อการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ
จากการดื่มเหล้า เป็นต้น บุหรี่ ยาเสพย์ติดอีกชนิดหนึ่ง
ที่หาได้ง่ายสำหรับวัยรุ่น เพราะพวกเขาถือว่าการสูบบุหรี่
เป็นสิ่งที่โก๋เก๋ เข้าสังคมได้ และได้เห็นแบบอย่างจากผู้ใหญ่
ในสังคม แต่หารู้ไม่ว่าในปีหนึ่ง ๆ ระชาชนเสียชีวิตจาก
การเป็นมะเร็งในปอดเนื่องจากการสูบบุหรี่อย่างมากมาย
ปัญหาโสเภณีเด็ก ก็จัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย
อีกเช่นกัน เด็กที่ขาดความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่
ขาดคนเข้าใจ สนใจ ต้องหนีออกจากบ้าน เร่ร่อน
และอาจถูกหลอกลวงมาขายบริการทางเพศได้