มณฑปพระพุทธบาทจำลองสี่รอย

- มณฑปครอบฝ่าพระพุทธบาทจำลองสี่รอย วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
ทำจากหินอ่อนแกะสลักเป็นรูปพระพุทธบาท ซ้อนกัน 4 รอย จากเมืองมัณฑเลย์ประเทศพม่า และนำมาประดิษฐานไว้ที่ วัดเกาะวาลุการาม เมื่อ พ.ศ. 2467
- สร้างถวายโดย หลวงกำจรวานิช-นางบุญชู สินานนท์


- Four Foot Buddha Footprint Made of marble, carved into a statue of Buddha, overlapping four tracks from the mandalay city of Burma and enshrined here in 1924.
- 四腳佛足跡 由大理石製成,雕刻成佛像,重疊於曼德勒城市緬甸的四條軌道,並於1924 年在這裡供奉。

Details

Date Added:2018-09-08

Viewed 753 times

กำลังโหลด...