อุโบสถวัดเกาะวาลุการาม

อุโบสถ (โบสถ์) วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ.2450 หลังเก่าชำรุด
เป็นอุโบสถที่มีศิลปผสมผสานไทย ล้านนา และพม่า และที่แปลกคือไม่มีหน้าต่าง แต่มีประตูเข้าออกได้รอบตัวอุโบสถ ภาพเขียนฝาผนัง ในอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม เขียนขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ โดยจิตกรชาวพื้นเมืองชื่อ ปวน หรือ ป.สุวรรณสิงห์ ที่ได้เคยไปฝึกฝนฝีมือกับช่างเขียนภาพในเมืองหลวง ที่ได้เดินทางขึ้นมาเขียนภาพใน อุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพในวัดทั้ง ๒ แห่งจะมีลักษณะแนวการวาดคล้ายกันมาก
ป.สุวรรณสิงห์ มีชีวิตอยู่ ช่วง พ.ศ. 2440-2503 อุโบสถวัดเกาะวาลุการาม ได้ทำการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ โดย หลวงกำจรวานิช-นางบุญชู สินานนท์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙


Buddhist Church
It is a Buddhist temple with Thai, Lanna and Burmese, and strange is no window. But there are doors out around the chapel. Wall paintings In the temple WatKoh walukaRam. Written in the middle of the 25th century by the indigenous spirit that has been trained with the photographer in the capital. I went to write a picture. Wat Boonawat Temple It can be seen that the image in both measurements will look very similar. Church Renovated by Luang Kanchana Van - Mrs. Boonchu Sinanon in 1926.

กำลังโหลด...