พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางห้ามญาติ

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางห้ามญาติ นางกำจรวานิช (บุญชู) สินานนท์ ผู้สร้างถวายไว้ในมณฑป รอบเจดีย์ด้านทิศตะวันออก วัดเกาะวาลุการาม เมื่อ พ.ศ. 2466

Details

Date Added:2018-09-19

Viewed 410 times

กำลังโหลด...