สิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน โบสถ์ วิหาร ศาลา อาคาร

อุโบสถวัดเกาะวาลุการาม
อุโบสถ (โบสถ์) วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ.2450 หลังเก่าชำรุด เป็นอุโบสถที่มีศิลปผสมผสานไทย ล้านนา และพม่า และที่แปลกคือไม่มีหน้าต่าง แต่มีประตูเข้าออกได้รอบตัวอุโบสถ ภาพเขียนฝาผนัง ในอุโบสถวัดเกาะวาลุการาม เขียนขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ โดยจิตกรชาวพื้นเมืองชื่อ ปวน หรือ ป.สุวรรณสิงห์ ที่ได้เคยไปฝึกฝนฝีมือกับช่างเขียนภาพในเมืองหลวง ที่ได้เดินทางขึ้นมาเขียนภาพใน อุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพในวัดทั้ง ๒ แห่งจะมีลักษณะแนวการวาดคล้ายกันมาก ป.สุวรรณสิงห์ มีชีวิตอยู่ ช่วง พ.ศ. 2440-2503 อุโบสถวัดเกาะวาลุการาม ได้ทำการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ โดย หลวงกำจรวานิช-นางบุญชู สินานนท์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ Buddhist Church It is a Buddhist temple with Thai, Lanna and Burmese, and strange is no window. But there are doors out around the chapel. Wall paintings In the temple WatKoh walukaRam. Written in the middle of the 25th century by the indigenous spirit that has been trained with the photographer in the capital. I went to write a picture. Wat Boonawat Temple It can be seen that the image in both measurements will look very similar. Church Renovated by Luang Kanchana Van - Mrs. Boonchu Sinanon in 1926.
4 0  700  สิ่งก่อสร้าง
พระพุทธรูปไสยาสน์ (พระนอน) อายุ ๔๑๕ ปี
Reclining Buddha The creators of Phaya San Luang Ping Chai Nakorn, monks and nobles. (Created in 1602) ชื่อจารึก : จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม ชื่อจารึกแบบอื่นๆ : ลป. ๘ จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ. ๒๑๔๕ อักษรที่มีในจารึก : ฝักขาม ศักราช : พุทธศักราช ๒๑๒๔ ภาษา : ไทย ด้าน/บรรทัด : จำนวน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด วัตถุจารึก : สำริด ลักษณะวัตถุ : ฐานพระไสยาสน์ ขนาดวัตถุ : กว้าง ๑๗๓ ซม. ยาว ๑๓ ซม. บัญชี/ทะเบียนวัตถุ : ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๘” ๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๘ จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ. ๒๑๔๕” ปัจจุบันอยู่ที่ : วัดเกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พิมพ์เผยแพร่จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๒๗-๒๒๘. ประวัติ : ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื้อหาโดยสังเขป : เมื่อปี จ.ศ. ๙๖๔ หรือ พ.ศ. ๒๑๔๕ พญาแสนหลวงพิงไชยนครและพระสงฆ์เชิญชวนให้บรรดาเจ้าขุนทั้งหลายร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ โดยมีเจ้าหัวแสนหลวงไนเป็นองค์อุปถัมภ์ ผู้สร้าง : พญาแสนหลวงพิงไชยนคร, พระสงฆ์ และเหล่าขุนนาง การกำหนดอายุ : ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๕ ระบุ จ.ศ. ๘๔๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๒๔ อันเป็นสมัยที่สาวถีนรตรามังซอศรีมังนรธาช่อปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๑๒๒-๒๑๕๐) ข้อมูลอ้างอิง : เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก : ๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๘ จารึกฐานพระพุทธรูปไสยาสน์วัดเกาะวาลุการาม พ.ศ. ๒๑๔๕,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๒๗-๒๒๘.
3 0  702  สิ่งก่อสร้าง
ศาลาการเปรียญเก่าทรงไทยภาคกลาง
ศาลาการเปรียญทรงไทยสถาปัตยกรรมภาคกลางตามประวัติที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ได้ก่อสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ในสมัยหลวงพ่อเอม เมตฺติโก เป็นเจ้าอาวาส ด้วยเพราะวัดเกาะวาลุการามนั้นเจ้าอาวาสเป็นคนภาคกลางและมีพระจากทางภาคกลางมาจำพรรษาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีอิทธิพลต่อการก่อสร้างศาลาหลังนี้ในแบบภาคกลาง คือมีลักษณะทรงหลังคาสูง ยกพื้นสูงจากพื้น ใต้ถุนศาลาสามารถใช้เป็นที่เก็บของชั่วคราวได้ หรือป้องกันน้ำท่วมตามลักษณะภูมิศาสตร์พื้นที่ลุ่มในจังหวัดภาคกลาง ในยุคนั้นพระสงฆ์และชาวบ้านที่มีความสามารถทางด้านการก่อสร้างได้ร่วมกัน โดยมีคณะศรัทธาในชุมชนและถิ่นอื่นอุปถัมภ์ ตัวศาลาไม้เสาชั้นบนศาลาเป็นไม้ เสาล่างเป็นคอนกรีต ด้านข้างใต้หน้าต่างเป็นฝาเลื่อนปิดเปิดช่องระบายลม เพดานเป็นกระเบื้อแผ่นเรียบที่แปลกสะดุดตา ตรงที่ทุกแผ่นมีชื่อผู้เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินติดอยู่ หน้าบรรณเป็นลายไม้ฉลุยังคงสภาพความสวยงามของลายได้ชัดเจน พื้นศาลาชั้นบนเป็นกระดานไม้เนื้อแข็งไม่มีปลวกกิน บันไดขึ้นด้านหน้า ๒ แห่งซ้ายขวา ด้านหลัง ๒ แห่งซ้ายขวา รั้วระเบียงเป็นลายปูนปั้นเทพพนม หลังคามุงด้วยกระเบื้องขอ ทรงสามเหลี่ยมสูงระบายน้ำได้ดีจึงไม่มีน้ำฝนรั่วไหลแม้ในเวลาฝนตกหนักก็ตาม ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สรรสร้างไว้อย่างดีเยี่ยม ศาลาการเปรียญหลังนี้ใช้ในกิจกรรมงานบุญเอนกประสงค์ เช่น การทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ทำบุญวันเข้าพรรษา ออกพรรษา งานทำบุญถ่ายอาหารเช้า ฟังเทศน์ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฯลฯ. ในวันพระอุบาสก อุบาสิกา ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และพักค้างคืนได้ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้หยุดใช้งานศาลหลังนี้เนื่องจากมีสภาพชำรุด และควรค่าแก่การซ่อมแซมบูรณและอนุรักษ์ไว้ให้เป็นศาสนสมบัติของประเทศชาติสืบต่อไป A wooden pavilion adorned with wood carvings. Although Lampang is in the environment, the influence of Lanna arts, Burma. But why? Abbot Wat Woolly Ram temple from the beginning to the present are all Central. It has built a high-rise court to protect the flood. It was built around 1917+ and used for religious ceremonies. Merit activities For example, the Kathin Kathin made merit on the Buddhist Lent and used it as a practice. - 用木雕刻裝飾的木亭子。 雖然南邦是在環境,蘭納藝術,緬甸的影響。 但因為從開始到現在的牧師都是中央。 它建造了一座高層法院來保護洪水。 開始創建大約1947
4 0  1391  สิ่งก่อสร้าง
กำลังโหลด...